Versenyszabályzat

Versenyszabályzat

1; Általános

a; A verseny hivatalos elnevezése: X. International Balaton Carp Cup (a továbbiakban: „verseny”).

b; A verseny szervezője (a továbbiakban: „Szervező”): Tematik-Kábel Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17.).

c; A verseny időpontja: 2024.04.21. 12.00 órától – 2024.04.27. 08.00 óráig

d; Regisztráció időpontja: 2024.04.19. 09.00 órától – 12.00 -ig 2024.04.19. 13.00 órától 18:00 óráig (idősávos beosztásban )

2024.04.20. 08.00 órától – 2024.04.20. 14:30 óráig (idősávos beosztásban ) Balatonon

e; A verseny helyszíne: Balaton

f; A versenyközpont: Club Tihany Resort., 8237 Tihany, Rév u.3., Magyarország

g; A verseny hivatalos weboldala www.ibcc.hu.

h; A verseny hivatalos Facebook oldala: www.facebook.com/ibccbalaton.

i; Az International Balaton Carp Cup versenysorozat által képviselt szakmai színvonal és eszmerendszer fenntartása érdekében mindenkit fokozottan kérünk a horgászetika szigorú betartására!

j; A verseny nyílt nemzetközi csapatverseny.

k; A verseny a „Catch and Release” elvrendszer alapján kerül megrendezésre.

l; Jelen versenyszabályzat (a továbbiakban: VSZ) kialakításánál a CIPS/FIPSed nemzetközi pontyfogó versenyszabályzatai, a MOHOSZ Országos Versenyszabályzata (OVSZ), a nemzetközi doppingellenes szabályzat, valamint a magyar Országos Horgászrend és a Balatoni Horgászrend előírásai mellett a szervező különös figyelmet fordított a sportszerűség és az esélyegyenlőség biztosítására, valamint a véletlenszerű elemek/események kiküszöbölésére a verseny és az értékelés során. A szervező felhívja a figyelmet a természetvédelem és a kulturált viselkedés szabályaira, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. Aki e szabályoknak nem felel meg, a versenyből előzetes figyelmeztetés után a Versenybíróság által kizárásra kerül.

m; Figyelemmel a verseny szellemiségére és szabályaira, arra kizárólag fedhetetlen múltú horgász nevezhet, akinek a neve nem merült fel, semmiféle hallal vagy halvédelemmel kapcsolatos bizonyított etikai vétség, szabálysértés vagy bűncselekmény során. A versenyzők a regisztráció során feddhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá (VSZ 1. sz. melléklet).

n; A szervező a maga által létrehozott szabályrendszernek, minden esetben érvényt szerez, annak betartatásának jogát fenntartja, illetve 2024.04.01 után nem változtathatja.

o; Minden bejelentett vagy a szervezők által tapasztalt szabálytalanság azonnal kivizsgálásra kerül és annak súlyosságától függően, akár kizáráshoz is vezethet.

p; A szervező kijelenti, hogy a verseny alatt minden észlelt jogsértés után feljelentést tesz, illetve fenntartja a jogot azonnali/utólagos kizárásra és az esetleges díj visszakövetelésére minden olyan esetben, amikor a VSZ szankciós előírásai nem kerülnek betartásra, illetve a fedhetetlenségre vonatkozó versenyzői nyilatkozat valótlannak bizonyul.

q; A verseny hivatalos nyelve az angol és a magyar. A versenyszabályzat magyar, valamint angol nyelven készült el, de az esetleges fordításból adódó értelmezési eltérések esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó. A mellékletek és a VSZ közötti eltérés esetén a VSZ az irányadó. A VSZ esetleges későbbi módosításait és kiegészítéseit a szervező a jelen VSZ előírásainak megfelelően, azok elfogadásától számított 1 napon belül teszi közzé. Módosítás most közzétett 1.1 verzió szerint rögzített szöveg tartalmi átalakítása, kiegészítés a VSZ új elemekkel történő bővítése. A VSZ érdemben a verseny kezdő időpontját megelőző 8 napon belül már nem módosítható.

r; A verseny hivatalos fizetőeszköze az euro (EUR).

s; Minden, a VSZ-ben és a versenyen meghatározott idő CET szerint értendő.

 

2; Időpontok

Regisztráció a versenyközpontban:

2024.04.19.-én 09-20 óráig (idősávos beosztásban)

2024.04.20-án 08-14:30 óráig (idősávos beosztásban)

Gyülekező a versenyközpont vízpartján: 2024.04.20. 15:00 óra

Közös fotó:
2024.04.20-án 15:15 óra

Zászlós felvonulás:
2024.04.20-án 15:15 óra

Ünnepélyes megnyitó a versenyközpont konferenciatermében:
2024.04.20-án 15:30 óra

Horgászhelyek sorsolása:

2024.04.20-án 16:00 óra

Táborhelyek elfoglalása:
2024.04.21-én 07:00-tól

Verseny kezdete:
2024.04.21-én 12:00 óra

Verseny vége:
2024.04.27-én 8:00 óra

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó a versenyközpont konferenciatermében:
2024.04.27-én 15:00

 

3; Nevezés

A versenyszabályzat változásain felül az IBCC szervezői szeretnék a 2024-es verseny nemzetközi jellegét megtartani ezért nemzetenként korlátozott csapatos kvótát állapítanak meg.

Egy csapat nemzetköziségének kiválasztásakor alapfeltétel, hogy a csapattagok közül legalább az egyik az adott nemzet állampolgárságával rendelkezzen. Ezt a kvótarendszert a verseny szervezője a jelentkezés függvényében feloldhatja.

a; A versenyre kizárólag írásban, az alábbi módon lehet nevezni: a www.ibcc.hu oldalon található online regisztrációs lap használatával.

b; A nevezés beérkezésének visszaigazolásáról, az esetleges hiánypótlásról, illetve elfogadás esetén a regisztrációs szám kiadásától a szervező a megadott címre küld értesítést, mely tartalmazza a regisztrációhoz szükséges regisztrációs díj számláját.

c; Az érvényes regisztráció alapfeltétele a nevezés során, a regisztrációt követően az 2.000 EUR részvételi díj 5 munkanapon belüli befizetése.

I. 2023.08.19-től Minden olyan csapat előjoggal regisztrálhat, aki a 2023-as évben megrendezett IBCC-n részt vett. 2023.08.25-ig. Az első regisztrációs kor meghívás alapján fog történni. A meghívót a 2023-as évben megrendezett IBCC-n részt vett csapat első számú tagjának lesz email formájában elküldve.

II. 2023.09.02-től a fentmaradt üres helyekre bárki nevezhet, a különböző országok megadott kvótájáig.

III. 2023.12.15-én az IBCC versenybizottság a kvóta limiteket feloldhatja, így a várólistára került csapatoknak is lehetőségük nyílik az indulásra.

d; A nevezések elbírálása és elfogadásuk vagy elutasításuk visszaigazolása folyamatosan történik meg. A szervező tartalékcsapatot is kijelölhet, akikkel a feltételekre és a rendelkezésre állási (későbbi versenyzési) kedvezményekre vonatkozóan külön megállapodásra kerül sor.

e; A nevezés elbírálását a szervező nem köteles indokolni.

f; A verseny teljes részvételi díja (a továbbiakban: díj) 2.000 EUR/csapat

g; A díj tartalmazza a teljes csapatra vonatkozóan:

 • a pályabérleti, horgászati és kiegészítő szolgáltatások díját,
 • a parkolási és sátorozási díjakat, a kommunális költségeket,
 • a verseny időszakára szóló balatoni területi horgászjegyet,
 • a szervezés és a lebonyolítás költségeit,
 • a kötelező balesetbiztosítást,
 • a VSZ-ben meghatározott étkezéseket, valamint
 • a trófeák költségeihez és a díjalaphoz történő hozzájárulást;
 • a nevezési díj az áramszolgáltatást a horgászhelyeken NEM tartalmazza!

 

4; Regisztráció

a; Helye a versenyközpont, Balaton

b; A regisztrációt megkezdeni csak minden szükséges dokumentum birtokában lehetséges, a folyamatot a teljesen kitöltött regisztrációs lap aláírása zárja.

c; Valamennyi versenyzőnek át kell adni, illetve be kell mutatni az alábbi okmányokat és dokumentumokat a versenyszervező részére, melyek hiányában a versenyen történő részvétel nem lehetséges:

 • Útlevél/jogosítvány/személyi igazolvány (arcképes személyazonosító okmány).
 • A magyar állami és a balatoni területi horgászjegy kiadásához szükséges, állampolgárság szerinti horgászati alapokmány.

d; A regisztrációs lapot minden versenyzőnek alá kell írnia.

e; A regisztrációs eljárás keretében a versenyzők aláírásukkal elismerik, hogy a versenyszabályzatot megismerték, elfogadják; egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybíróság pártatlan döntéseinek. A „VSZ elfogadási nyilatkozat” a VSZ 2. sz. mellékletét képezi.

f; Minden résztvevő karszalagot kap, melyet a verseny teljes időtartama alatt viselnie kell.

g; A szervezők minden csapat rendelkezésére bocsátanak egy vízálló biztonsági kártyát, mely a versenyzők számára minden szükséges információt, elérhetőséget tartalmaz.

h; A regisztráció során a csapat valamely tagja kihúzza a húzási sorrend számát.

i; Amely csapat a regisztrációt lekési, vagy annak lezárását követően érkezik, a versenyen nem vehet részt, a befizetett nevezési díjat elveszíti.

j; A versenyen a csapatok a nevezéskor megadott csapatnéven szerepelnek. A csapatnév nem tartalmazhat ékezetet és az általánostól eltérő karakter elemeket. A csapatok nevének hossza szóközökkel és egyéb más karakterekkel együtt maximum 25 karakter lehet. Ha a nevezéskor leadott nevek kapcsán bármiféle etikai kérdés (másokra sértő) merülne fel, akkor a használni kívánt név elutasításáról a versenybizottság dönt. A felhasznált csapatnevekkel kapcsolatban a szervezőnek kötelezettségei nincsenek!

A nevezéskor megadott versenyzők névsora nem tartalmazhat sem ékezetet, sem más karaktert.

A nevezéskor megadott csapatnevek mellett a nevezők két szponzor nevét adhatják meg, melyeket az ibcc.hu oldalon közzétett “nevezett csapatok listája” oldalon fog a szervező megjeleníteni.

k; A helyszíni regisztrációhoz, minden csapat köteles a szervezők által kijelölt idősávban tetszőleges időpontot választani. Ennek elmulasztása, illetve nem a csapat által választott időpontra érkezés, 200 Eur adminisztrációs költséget von maga után!

 

5; Versenybíróság

a; A szervező a verseny VSZ előírásai szerinti sikeres lebonyolítása érdekében Versenybíróságot hoz létre. A Versenybíróság elnöke főbíróként a versenyszervezési igazgató, tagjai a főbíró helyettese, a mérlegelő versenybírók közül 2 fő, valamint a versenyzők köréből felkért 4 fő. A Versenybíróság döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a főbíró dönt. A „Versenybírósági és mérlegelő versenybírói névjegyzék” a VSZ 3. sz. mellékletét képezi.

b; A Versenybíróságon kívül a verseny hivatalos stábjához tartoznak a további mérlegelő versenybírók, a szektorbírók, valamint a technikai- és adminisztratív személyzet. Közvetlen utasítási joga a versenyzők felé a főbírónak, helyettesének és a mérlegelő versenybíróknak van. A szektorbíróknak, a Versenybíróság további tagjainak és a stáb egyéb hivatalos tagjainak pedig a VSZ betartásának és betartatásának tárgyában jelzési kötelezettsége van a főbíró, vagy távollétében kijelölt helyettese felé.

 

6; Helyek sorsolása

a; A csapatok rajthelyeinek kisorsolása első körben a sorsolási sorrend kihúzásával történik a csapat kijelölt tagja által a regisztrációnál. A sorsolásra kijelölt személy tehát egy számot húz ki, amely konkrét helyválasztási sorsolás sorrendjét határozza meg (pl. a 4. számot kihúzó csapat negyedikként húzhat rajthelyet).

b; A második körben a konkrét helysorsolásra a helyszíni „Versenytérkép” előtt úgy kerül sor, hogy a sorsolásra kijelölt személy egy, a konkrét rajthelyet tartalmazó számot húz ki. Ezt a versenytérkép alapján azonosíthatja. Ha nem érkezik meg minden csapat, akkor a kisorsolásra kerülő helyek a Versenybíróság döntésének megfelelően módosulnak. A továbbiakban a számítógépes feldolgozás tablóinál a csapatok azonosítása a rajthelyek feltüntetett kódjai, illetve a helyi azonosítás pedig a „Versenytérkép” alapján történik.

c; A kisorsolt horgászhelyeket elfoglalni 2024.04.21. 7:00 előtt TILOS!

d; A kihúzott helyek visszadobására NINCS LEHETŐSÉG!

e; Az adott versenyre vonatkozó szektor- és pályabeosztást, a kihelyezett bójákat, valamint a főbb információkat tartalmazó „Hivatalos versenytérkép” a verseny weboldaláról letölthető. E versenytérkép a VSZ 4. sz. melléklete, melynek előzetes közzétételére legkésőbb 2024.április 15-ig sor kerül.

 

7; Csapat

a; Egy csapat minimum 2, maximum 3 teljes értékű tagból áll, + 1 fő segítőre van lehetőség, aki semmilyen horgászati tevékenységet nem végezhet! (nem nyúlhat bothoz, nem etethet, nem szállhat csónakba!)

b; Nevezni kizárólag 18. életévét betöltött személynek lehet.

 

8; Felszerelés

a; Egy csapat 4 bottal horgászhat, botonként 1-1 egyágú horoggal.

b; Csapatonként maximum 2 csónak használata megengedett.

c; Halradar használata engedélyezett.

d; Minden csapatnak kötelessége minimum 3 darab lebegő mérlegelővel rendelkeznie, melyben a halat biztonságosan le tudja tárolni a mérlegelésig. Hagyományos pontyzsák használata TILOS! A kifogás idejétől a mérlegelésig a felelősség a halak épségére vonatkozóan a versenyzőket terheli! A kifogott halakat, pontyzsákban a parthoz kikötni szigorúan TILOS!

e; A verseny teljes időtartama alatt kiegészítő és szintén jogvesztő feltétel még az itt előírt kiegészítő eszközök bemutatása, majd rendeltetésszerű, folyamatos használata. A legalább 2 db nagyméretű merítőszák (minimum 90x90x70 cm, 1×1 cm alatti szövésű) mellett 5 kg/db alatti halméretig 60x60x50 cm feletti, keretes, ám szintén az itt előírt sűrű szövésű merítőszák használata is engedélyezett. Az előírás szerinti 2 db, minimum 60×100 cm-es belméretű pontymatrac esetében a használat már az 5 kg feletti hal megszákolásakor, annak vízből történő kiemelésekor, biztonsági alátétként is szükséges! A pontymatrac használata a csónakokban is kötelező, továbbá minden halnál kötelező – lehetőleg színtelen – seb-fertőtlenítő fotózás utáni használata is.

f; A mérlegelő állvány minden csapatnak kötelező kiegészítő eszköz!

g; A halvédelmi eszközök, nem-, illetve nem rendeltetésszerű használata miatt, a büntetési szankciók lépnek életbe!

 

9; Csónakhasználati és vízirendészeti szabályok

a; A versenyzők biztonsága érdekében a szervezők a weboldalon, vagy a VSZ-ben nyilvánosságra hozott műszaki követelmény és felszerelési lista alapján ellenőrzik a versenyzők által használni kívánt csónakok és azok tartozékainak meglétét, állapotát.

b; A csónakoknak meg kell felelniük a hatályos magyar jogszabályoknak és az előírt feltételeknek.

c; A versenyen csak és kizárólag a regisztráció során ellenőrzött és megfelelő minősítést elnyert csónak használható.

d; Amennyiben a szervezők hiányosságokat találnak a csónak felszerelésében az ellenőrzést megszakítják.

e; A versenybírók az ellenőrzést követően kiállítanak egy okmányt, mely tanúsítja a csónak és tartozékai meglétét, azok megfelelő állapotát.

f; A szervezők által ellenőrzött csónakokat egy egyedi azonosító jelzéssel ellátott plombával látják el, amelyet a verseny befejezéséig tilos eltávolítani.

g; A szervezők verseny kezdete előtt és annak időtartama alatt bármikor szúrópróba szerűen újra ellenőrizhetik a csónakokat!

h; A csónak ellenőrzését, a kisorsolt helyeken a versenybíró végzi

i; A csónak nem lehet hosszabb, mint 5 méter, és rövidebb mint 2,4 méter!

j; Felfújható gumicsónak használata engedélyezett.

k; A versenyen kizárólag elektromos motor használható.

l; A csónak maximális sebessége 15 km/h lehet.

m; Kötelező felszerelések minden használatban lévő csónakban:

 • két evező,
 • két mentőmellény, melyen világító rúd és síp található,
 • horgony, mely minimum 5 kg súlyú,
 • 10 méteres kötél, melynek vontatószemmel kell rendelkeznie,
 • ködkürt.

 

n; Mentőmellény használata a verseny teljes időtartama alatt a csónakban kötelező.

o; A csónak vízre helyezése a verseny megkezdése előtt szigorúan tilos!

p; A csónakot a parton megfelelően és biztonságosan rögzíteni kell.

q; A csónakban aludni szigorúan tilos!

r; A verseny időtartama alatt csapatonként egyidejűleg 2 csónak lehet vízen, viszont minden esetben 1 teljes értékű csapattagnak (nem segítő) a parton kell lennie!

s; Csónak cserét megelőzően a versenybírót értesíteni kell.

t; A Balatonon érvényben lévő viharjelzésre érvényes szabályokat kötelező betartani. A viharjelzésre vonatkozó szabályok a verseny honlapján megtalálhatóak. Az aktuális viharjelzés: https://www.met.hu/idojaras/tavaink/balaton/. Minden csapatnak saját felelőssége a viharjelzés szabályainak ismerete!

u; A tóban fürdőzni a verseny teljes időtartama alatt szigorúan tilos!

v; Másodfokú viharjelzés alatt a parthoz rögzített (kikötött) csónakban tartózkodni szigorúan tilos!

w; Az éjszakai csónakhasználatnál a sötétben közlekedő csónakok megvilágítása (fejlámpával, vagy navigációs fénnyel) kötelező!

x; Minden csapat mind a két csónakja, egy GPS nyomkövető jeladóval lesz felszerelve, melyet egy sorszámmal ellátott biztonsági plomba segítségével a marshal rögzít. Az eszköz segítségével a versenybizottság nyomon követi, a csónakok mozgását, a verseny teljes időtartama alatt!

 

10; Egyéb hivatalos versenyszabályok

a; A verseny hivatalos kezdete, melynek tervezett ideje 2024.04.21. 12:00.

b; A verseny hivatalos vége, amelynek ideje 2024.04.27. 08:00.

c; A verseny során tilos a vizet nagy erejű reflektorokkal tartósan megvilágítani, a többi horgászt fény- és laser eszközökkel zavarni. Keresőlámpa, kisebb reflektor csak a legszükségesebb esetekben (dobás, szákolás), célhoz kötötten alkalmazható. A horgászhely és azon belül a bedobott szerelékek jól látható, folyamatos éjszakai megvilágítása kötelező. A versenyzők fejlámpa-használata folyamatosan engedélyezett.

d; Csalizni és etetni – élő csali kivételével – minden, nem környezetkárosító anyaggal lehetséges.

e; Egyidejűleg 4 botot lehet használni, de további felszerelt tartalékbotok tartása lehetséges, arra az esetre, ha valamelyik aktív bot sérülne.

f; A verseny vége előtt megakasztott hal beleszámít az eredménybe, amennyiben az 60 percen belül megszákolásra kerül.

g; Etetőanyag limit! Egy csapatnál maximum 100 kg etetőanyag lehet, tetszőleges arányban. Pl. 60 kg bojli és 40 kg főzött vagy áztatott szemes takarmány. Az etetőanyag mennyiségét a szervezők ellenőrizni fogják!

h; A halak megóvása érdekében 10 kg alatti fogásokat a partra kihozni Tilos! Minden csónakban ajánlott a 10 kg körüli halak kontrolárása érdekében egy mérőzsák, és egy mérleg. A 10 kg alatti (versenybe nem számító pontyokat) azonnal vissza kell engedni!

 

11; Horgászati szabályok

a; A kijelölt versenyterületen a verseny időtartama alatt kizárólag a versenyzők, a szervezők és a szervezők által akkreditált személyek tartózkodhatnak.

b; A kijelölt verseny területet a csapatból egyidejűleg egy fő hagyhatja el.

c; A kijelölt táborhelyen minden esetben egy főnek ott kell tartózkodnia!

d; A horgászhelyen bója elhelyezése lehetséges, maximum 8 db/csapat, de azok eltávolítása a verseny végén kötelező.

e; A szomszéd csapat bójájától 25 méteres körzeten belül nem lehetséges saját bója elhelyezése, valamint a szomszéd csapat bójájára való ráhúzás sem.

f; A világító bója használata engedélyezett, azonban zöld jelzőfény használata nem megengedet.

g; A maximális behúzási távolság a gps koordináták alapján lehet, melyet minden csapatnak, a sorsolt helyéhez kapott gps kordináták segítségével kell kijelölnie. 

i; A 4 db gps kordináta által adott területet elhagyni, vonalától kifelé tartózkodni, etetni, radarozni, túlhúzni, halat fárasztani és a csónakból dobni szigorúan tilos!

h; A 4 db GPS pont helyes kijelölése a csapat felelőssége! Ennek pontos kijelölésére a verseny kezdésétől maximum 3 óra áll minden csapatnak rendelkezésére. Ezt követően a GPS készülékek élesben működnek, és a büntetési szankciók, a határátlépésekkel kapcsolatban is életbe lépnek.

j; Halfárasztáskor sem lehet a szektorhatárt átlépni!

k; Etetőhajó használata a verseny időtartama alatt szigorúan tilos!

l; Másodfokú viharjelzés alatt a vízbe gázolás, kizárólag mentőmellényben, maximum 1 méteres mélységig és a parttól számított maximum 50 méterig saját felelősségre engedélyezett, kizárólag a már megakasztott hal fárasztására, szákolására, illetve letárolására!

m; Másodfokú viharjelzésben a vízbe gázolva dobni, az n; pontban meghatározottan túli horgászati tevékenységet végezni, etetni szigorúan tilos.

n: Elhagyós szerelék esetén ólomsúly használata tilos! Tehát, olyan jellegű lead clip használata, ami kapást követően azonnali direkt ólomelhagyásra van kifejlesztve, az verseny ideje alatt használni ólomsúllyal TILOS!

o; A csónakból történő fárasztást követően a fogott pontyot fotózás céljából a partra szállítani az alábbi módokon szabad:

 • A horogszabadítás után a pontyot a szákkal együtt a vízben hagyva szabad vontatni, olyan módon, hogy a hal feje a haladási irányba nézzen.
 • A partra szállítást követően a csónakból, vagy mellette vonatott halat a vízparton elhelyezett merev oldalfallal rendelkező pontybölcsőbe az alábbi módon szabad áthelyezni: úszó mérlegelőbe tenni, majd ebben átvinni a vízparti bölcsőbe mérlegelés és fotózás céljából.
 • A merítőhálóban lévő halat áthelyezni úszómérlegelő nélkül a vízparti bölcsőig, vagy abban megemelni, mozgatni szigorúan tilos! Kizárólag a sikeres fárasztást követően, a csónakba beemelésig szabad.  

p; A verseny ideje alatt az esetlegesen beszakadt horgász zsinórokat a verseny végeztével minden csapat köteles megkeresni, majd eltávolítani, melyet a verseny végeztével a versenyszervezők ellenőrizni fognak. Amely csapat területén a szerevezők találnak beszakadt zsinórokat a vízben, az adott csapat eltiltásra kerül a 2025-es IBCC-ről! 

 

12; A verseny területének helyi szabályai

a; A kihúzott terület elfoglalását követően a csapatok kötelesek a hely megfelelő tisztán tartásáról és a környezet védelméről gondoskodni, majd a helyet olyan állapotban elhagyni, mint ahogyan azt elfoglalták. A verseny végét követően, a helyszínt minden csapatnak legkésőbb 12 óráig el kell hagyni!

b; A táborhelyen tüzet rakni szigorúan tilos, kivéve az arra hatóságilag kijelölt helyeken. Kemping gáz használata engedélyezett.

c; Táborozni kizárólag a szervező általa az arra kijelölt helyen lehetséges, s a sátrak elhelyezését illetően minden esetben a versenybíró utasításait kötelező betartani! A horgászhelyeket a versenybíróval való egyeztetés nélkül, önhatalmúlag elfoglalni és elhagyni tilos!

d; A csapatok gépjárművei kizárólag a be-, illetve kipakolás ideje alatt mozoghatnak a verseny területén a verseny biztonsága és a szabálytalanságok lehetőségének elkerülése érdekében, amennyiben a terület tulajdonosa erre engedélyt ad.

e; Az autóikat tárolni kizárólag a kijelölt parkolóhelyen lehetséges, azzal a verseny ideje alatt a versenypályán nem mozoghatnak.

f; A versenyzőknek lezárt műanyag zsákban kell gondoskodniuk a szemét összegyűjtéséről, melyet a szervezők a verseny befejezését követően elszállítanak.

g; A versenyzők kötelesek betartani a szervező utasításait a verseny teljes ideje alatt, a horgászhelyek nagyságának kijelölésében (mely maximum 10 x 5 m / csapat), azok megközelítésében!

h; A kijelölt versenyterületen a verseny időtartama alatt kizárólag a versenyzők (3fő+1 fő segítő), a szervezők és a szervezők által akkreditált személyek tartózkodhatnak.

i; A versenyzők, a helyi versenybíróval egyeztetve látogatót fogadhatnak, napkeltétől-napnyugtáig!

 

13; Mérlegelési szabályok

a; A verseny ideje alatt a szervezők folyamatos mérlegelést biztosítunk, illetve rendkívüli éjszakai mérlegelés kérhető, ha az 3 db kötelező mérlegelő zsák megtelik!

b; A versenyzők kötelesek a teljes mérlegelési és fotózási, adatfelvételi folyamatban való aktív közreműködésre, ugyanakkor a mérlegelést indokolt esetben a fárasztás, majd a szákolás időtartamára fel lehet függeszteni.

c; A versenyző kötelessége minden kifogott és értékelhető hal jelentése a területileg illetékes versenybíró felé SMS-ben a „Fish” szó és a szektor nevének elküldésével. Pl.: Fish C2.

d; Kifogástól a mérlegelésig a halat – a VSZ szerint meghatározott minőségű – lebegő mérlegelő zsákban kell tárolni, megfelelő (minimum 1 m) vízmélységben. A letárolt halat a parthoz kikötni szigorúan tilos! A verseny alatt hagyományos pontyzsákot használni szigorúan tilos!

e; A mérlegelés kizárólag a versenybíró, a szervező által rendelkezésre bocsátott és a csapatoknak bemutatott eszközzel végezheti, ellenkező esetben az nem számítható be az eredménybe.

f; A mérlegelésnél jelen kell lennie az adott csapat egy tagjának, a versenybírónak és a szomszéd csapatból a segítőnek, ahol nincs segítő, ott egy aktív csapattagnak, aki a fogást hitelesíti!

g; A mérlegelésről készült dokumentációt (fogás időpontja, versenyző neve, kifogott hal súlya), a csapat egyik tagjának is aláírásával hitelesítenie kell.

h; A versenyzők felelőssége ellenőrizni a feltüntetett adatok helyességét.

i; A mérés hivatalos dokumentálását követően fénykép készül minden kifogott halról úgy, hogy az egyik versenyző kezében tartja a halat, míg a másik mellette a szektortáblát, rajta a feltüntetett szükséges adatokkal.

j; A mérlegelés során elsőbbséget élvez a versenybíró által a verseny dokumentálása céljából készített fotó, majd ezt követően kerülhet sor privát felhasználású fényképek készítésére, de a halat a versenybíró jelenlétében a fotózás után haladéktalanul vissza kell engedni.

k; A dokumentációt módosítani csak versenybírói ellenjegyzéssel lehet.

l; Amennyiben eltérés tapasztalható a versenyzőnél és a bírónál található mérlegelési lapok között, úgy a bírónál lévő mérlegelési lap bejegyzése érvényes.

m; Mérlegelést követően a versenybíró a beszerzett dokumentációt és fényképeket továbbítja a szervezési központba, ahol rögzítésre kerülnek ezek az adatok.

n; Minden körülmények között a legfontosabb a hal biztonsága, ezért körültekintően kell a fotózást és a visszaengedést is intézni.

o; A mérlegelést követően, a halat kizárólag versenybíró, vagy a versenybíró jelenlétében a szomszéd csapattag engedheti vissza!

p; A 20 kg feletti méretű, a verseny állása szerint a legnagyobb hal díjára még esélyes hal esetében egymás után két mérés kötelező, de esetleges eltérés esetén a nagyobb tömeget mutató mérlegelés eredménye kerül regisztrálásra.

 

14; Értékelés

a; A versenyben kizárólag csak az a ponty számít, amelynek súlya eléri, vagy meghaladja a 10 kg-ot.

b; A verseny abszolút győztese, a súlyra legtöbb értékelhető halat kifogó csapat. Holtverseny esetén a nagyobb fogott hal a döntő, ha ez is azonos, akkor a fogott halak nagyobb átlagsúlya. A további helyezések megállapítása is a megszerzett pontok száma szerint történik, de ha a kijelölt szektorok legtöbb pontot elérő csapatai nincsenek az abszolút első három helyezett között, akkor különdíjban (szektorgyőztes díja) részesülnek.

c; A verseny időtartama alatt a folyamatos és objektív tájékoztatás a www.ibcc.hu weblapon megtalálható. E tabló a térkép és a rajtlista segítségével beazonosíthatóan tartalmazza a csapatok teljesítményeit, minden eredményközlésnél az összsúlyon kívül figyelemmel a halfajok beazonosítására, a darabszámra és az átlagsúlyra is. Itt nyílik lehetőség a csapatok saját eredményeinek ismételt összevetésére is a náluk maradó értékelőlapon feltüntetett fogásokkal.

d; A hivatalos végeredmény 2024.04.27 napján (szombat) a 15:00-kor kezdődő ünnepélyes díjkiosztón kerül kihirdetésre.

e; Óvást benyújtani a hivatalos, weblapon történt részeredmény-közlések tekintetében a kiközlést követő 12 órán belül, a végeredmény tekintetében legkésőbb 2024.04.27. 08:00-ig lehetséges!

 

15; A díjazás szabályai

a; A versenyen belül 2 külön értékelés történik, így az összfogás díjazása mellett az 5 legnagyobb hal összsúlya is külön díjazva lesz.

b; A verseny a csapat 5 legnagyobb kifogott halának összsúly-versenyének a díjazása:
1. hely: 12.000 EUR
2. hely:  8.000 EUR
3. hely:  5.000 EUR

c; A versenyen a csapat által 10 kg–nál nagyobb kifogott összes hal súlya szerinti versenydíjazása:
1. hely: 30.000 EUR
2. hely: 15.000 EUR
3. hely: 7.000 EUR

d; A verseny legnagyobb halának díja (tükörponty és tőpontykategóriákban): 5.000 – 5.000 EUR

e; További díjazás a szektoron belül – összfogás:
1. hely: 5.000 EUR
2. hely: 2.500 EUR
3. hely: 1.000 EUR értékű vásárlási utalvány

f; Figyelem! Minden csapat maximum 1 díjat nyerhet, kivétel a legnagyobb hal díja!
Abban a nem várt helyzetben, ha egy szektorban nem történik a díjazás szempontjából értékelhető halfogás, akkor a szektor első három hely díja kisorsolásra kerül a szektorban lévő csapatok között.

g; A nyeremények adózásáról a nyertesek gondoskodnak.

h; A Szervező – a díjkitűző utasításai alapján – a jelentkezés végleges számának (azaz a végleges csapatlétszám) függvényében, a díjazás szabályai egyoldalú módosításának, valamint ezekkel összefüggésben a jelen Versenyszabályzat egyoldalú módosításának a jogát kifejezetten fenntartja! Ezen esetleges módosító döntéseket legkésőbb 2024.04.01. napjáig meg kell hozni és haladéktalanul közzétenni a verseny hivatalos kommunikációs felületén.

 

16; Óvás

a; Óvásnak minősül a VSZ előírásaival ellentétes versenyzői tevékenység bejelentése. Óvást csak írásban, emailban, a protest@ibcc.hu – ra,  a fogások esetében a 14; e; pont szerint lehet benyújtani. Az ezt követő óvások indokolás nélkül elutasításra kerülnek.

b; A verseny megkezdése után a VSZ értelmezésére nincs lehetőség, a szervezők ezt az elvi lehetőséget a regisztráció folyamán biztosítják.

c; Ha a versenyző szabálytalanságot észlel és azt óvásként bejelenti (a bizonyításhoz előny, ha dokumentálni tudja fényképpel vagy videofelvétellel), akkor az ügy 12 órán belül kivizsgálásra és legkésőbb 2024.04.27. 09:00-ig lezárásra kerül.

d; Az óvás adminisztrációs költsége alkalmanként és bejelentett esetenként 100 EUR.

e; A Versenybíróság által indokoltnak minősített óvás költsége visszajár, indokolatlan óvás esetén a befizetett összeg nem jár vissza.

f; Ha a versenyző szabálytalanságot észlel és azt óvásként szeretné bejelenti, ezt a szabálytalanság észlelésétől maximum 2 órán belül kell benyújtani. Írásban, e-mailban, a 16;a pont szerint!

 

17; Vis Maior

a; A verseny előre nem tervezhető okokból (vis maior) történő meghiúsulása esetén a befizetett összeg visszajár, s azt a szervező 30 napon belül visszautalja a megadott bankszámla számra. Ezen okon túl a már befizetett nevezési díj a csapatok tetszőleges okból történő visszalépése esetén sem jár vissza!

b; A VSZ alkalmazása szempontjából vis maior esetnek minősül a versenyzők részéről különösen a nem várt és orvosilag igazolt betegség, a rendőrség által igazolt baleset, vagy az erre kötelező hatóság által igazolt, időben nem módosítható előírt megjelenés; a fő szervező részéről a hatóságilag elrendelt járványügyi intézkedések, a nem megfelelő vízállás, továbbá külső szennyezés esetén a vízminőség hatóságilag minősített hirtelen romlása.

c; Amennyiben a fő szervezőt érintő vis maior esemény már a verseny közben, a versenyidő 50%-nak letelte előtt keletkezik be, akkor a verseny eddigi eredményei törlődnek és a változatlan mezőny a következő versenyidőszakban a versenyt változatlan helykiosztás mellett újra megkezdi (a verseny felfüggesztése). Ha a versenyidő több, mint 50 %-a az eseményig már eltelt, akkor a lezárásig elért eredmények alapján történik meg az eredményhirdetés (a verseny megszakítása). A meghiúsulás kimondása, a felfüggesztés és a megszakítás elrendelése a főbíró kizárólagos joga és felelőssége.

 

18; Figyelmeztetési, büntetési és kizárási szankciók

A: Figyelmeztetés – 4 órás büntetés (minden horgászati tevékenységet fel kell függeszteni!)

a; Mentőmellény használata a verseny teljes időtartama alatt a csónakban kötelező. Ennek elmulasztása első esetben figyelmeztetés, 4 órás büntetés

b; A verseny időtartama alatt csapatonként egyidejűleg 2 csónak lehet vízen, viszont minden esetben 1 teljes értékű csapattagnak (nem segítő) a parton kell lennie! (e szabály megsértése – 4 órás büntetés)

c; A mérlegelésnél jelen kell lennie az adott csapat egy tagjának, a versenybírónak és a szomszéd csapatból a segítőnek, ahol nincs segítő, ott egy aktív csapattagnak, aki a fogást hitelesíti! Ha a versenybíró kérésére a szomszéd csapat nem hajlandó a fogást jelenlétével és aláírásával hitelesíteni, a hitelesítő csapat- 4 órás büntetésben részesül!

A büntetés az utolsó horgászbot kivétele után indul. Büntetés ideje alatt a horgászat, a csónakhasználat és az etetés is tilos!

B: Sárga lap – 12 órás büntetés (minden horgászati tevékenységet fel kell függeszteni!)

a; A halvédelmi eszközök nem-, illetve nem rendeltetésszerű használata miatt, sárgalapos figyelmeztetés és a velejáró büntetési szankciók lépnek életbe!

b; A tóban fürdőzni a verseny teljes időtartama alatt szigorúan tilos és sárgalapos figyelmeztetést von maga után ennek megszegése!

c; Az éjszakai csónakhasználatnál a sötétben közlekedő csónakok megvilágítása (fejlámpával, vagy navigációs fénnyel) kötelező! Ezen szabály elmulasztása sárga lapos figyelmeztetés!

d; A halak fárasztása a lehetőségekhez képest a szomszédos csapatok zavarása nélkül történjen. Ismételt, a szomszéd csapat által nem engedélyezett szektorátlépésnél a figyelmeztetés (sárga lap)

e; A 4 db gps koordináta által adott területet elhagyni, vonalától kifelé tartózkodni, etetni, radarozni, túlhúzni, és a csónakból dobni szigorúan tilos. A szabály megszegője első esetben figyelmeztetésben (sárga lap – 12 órás büntetés) részesül,

f; Elhagyós szerelék esetén ólomsúly használata tilos! Tehát, olyan jellegű lead clip használata, ami kapást követően azonnali direkt ólomelhagyásra van kifejlesztve, az verseny ideje alatt használni ólomsúllyal TILOS! E szabály megszegése első esetben sárga lapos büntetéssel jár!

g; A csónakból történő fárasztást követően a fogott pontyot fotózás céljából a partra szállítani a fent már részletezett módon (11;/o) szabad, ennek megszegése szintén sárga lapos figyelmeztetéssel jár!

h; A csónak nem megfelelő használata, mentőmellény hiánya, valamint a másodfokú viharjelzés ideje alatti mentőmellény nélküli vízbe gázolás! (sárga lap:12 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés).

i; Az esetleges szabálytalanság bejelentését követően, ha a bejelentett csapatnál semmilyen szabálysértés nem bizonyítható, ez esetben a bejelentő csapat sárga lapos büntetésben részesül!

j; Kifogástól a mérlegelésig a halat – a VSZ szerint meghatározott minőségű – lebegő mérlegelő zsákban kell tárolni, megfelelő (minimum 1 m) vízmélységben. A letárolt halat a parthoz kikötni szigorúan tilos (első esetben a figyelmeztetés sárga lap)! Hagyományos pontyzsákok használata TILOS! Aki a verseny alatt hagyományos pontyzsákot használ, sárga lapos büntetésben részesül!

k; Amennyiben a verseny ideje alatt a versenybírók megállapítják, hogy a csónak nem felel meg a biztonsági előírásoknak!

l; Bármilyen VSZ szerinti, illetve egyéb hal- vagy környezetvédelmi szabályszegés esetén a figyelmeztetés utáni ismétlés vagy egyéb szabálytalanság (sárga lap: 12 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés).

m; A csapat által kapott 4 db GPS koordináta területi vonalától kifelé tartózkodni, etetni, radarozni és a csónakból dobni szigorúan tilos! A szabályt megszegő csapat első esetben figyelmeztetésben részesül, (sárga lap: 12 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés). Amely csapat ezt a szabályt megszegi, az eset észlelésekor esetlegesen letárolt halak az eredménybe nem számítanak bele, illetve a soron következő IBCC-re a csapat elveszti az előregisztrációs jogát!

n; Tilos a kifogott hal nem megfelelő tárolása, illetve a nem sportszerű hallal való bánásmód tanúsítása. A szabályt megszegő csapat első esetben figyelmeztetésben részesül (sárga lap: 12 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés),

o; A büntetés, az utolsó horgászbot kivétele után indul. Büntetés ideje alatt a horgászat, a csónakhasználat és az etetés is tilos!

C: 24 órás büntetés (minden horgászati tevékenységet fel kell függeszteni!

24 órás büntetésnél, az addig kifogott halak törlésre kerülnek!

a; Másodfokú viharjelzés életbe lépését követő partról induló csónakhasználat!

b; Többszöri figyelmeztetésben részesített rendbontás, mértéktelen alkoholfogyasztás, nem sportemberhez méltó magatartási szabályok súlyos megszegése miatt!

A büntetés az utolsó horgászbot kivétele után indul. Büntetés ideje alatt a horgászat, a csónakhasználat és az etetés is tilos!

D: Kizárás

a; A kizárással valamennyi esetben az addig elért eredmény is törlődik, valamint a horgászat sem folyhat tovább a kizárt csapatnál!

b; Sárga lapos figyelmeztetést követő újabb sárga lap vagy sárga lapos figyelmeztetést követő 24 órás büntetés, kizárást von maga után!

c; Szándékos cselekménnyel közvetlenül-, illetve közvetve összefüggő halpusztulás, vagy halcsonkítás, továbbá a hal megjelölése azonnali kizárást és halgazdálkodási hatósági feljelentést von maga után.

d; Azonnali kizárással jár a csapatban nem regisztrált személy csónakban tartózkodása!

e; Azonnali kizárással és rendőrségi feljelentéssel jár bármilyen a versenybírók vagy segítőik felé irányuló vesztegetési kísérlet. Szintén azonnali kizárással jár, ha a csapat megpróbálja megtéveszteni a versenybírót, valamint a mérlegelésnél bármilyen jellegű csalást kísérel meg.

f; Azonnali kizárással és rendőrhatósági feljelentéssel jár, amennyiben a csapat nem az általa fogott halat kívánja beleszámíttatni az eredménybe, vagy egy halat többször kísérel meg mérlegeltetni.

g; Bármilyen külső segítség igénybevétele azonnali kizárást von maga után.

h; A nem horoggal fogott hal azonnal kizárást von maga után.

i; A csónak vízre helyezése a verseny megkezdése előtt szigorúan tilos, e szabály megszegése azonnali kizárást von maga után!

j; Másodfokú viharjelzés alatt a parthoz rögzített (kikötött) csónakban tartózkodni szigorúan tilos! (azonnali kizárást von maga után)

k; A szervezők verseny kezdete előtt és annak időtartama alatt bármikor szúrópróba szerűen újra ellenőrizhetik a csónakokat és az ekkor feltárt hiányosságok szintén azonnali kizárást vonhatnak maguk után.

l; Amennyiben a versenybíró észleli, hogy a 4 megengedett boton kívül további bot is felhasználásra került, akkor az érintett csapatot a Versenybíróság azonnal kizárja a versenyből!

m; Azonnali kizárással és indokolt esetben rendőrhatósági feljelentéssel jár, ha a csapat tagja a verseny időszakában, bizonyított módon, tetszőleges okból más személyt inzultál, ellene erőszakos módon lép fel vagy erőszakot alkalmaz, illetve cselekményével a közvagyonban vagy a magánvagyonban szándékosan kárt okoz. Ha a csapatot vagy annak egy tagját érinti egy ilyen cselekmény, akkor a főbíró felé az azonnali jelzés minden esetben kötelező.

n; Azonnali kizárást von maga után, ha a csapat, a marshall által felszerelt, nyomkövetésre használt biztonsági plombával ellátott GPS készüléket a csónakjáról eltávolítja, vagy megpróbálja eltávolítani!

 

19; Felelősség

a; A szervezők a verseny időtartama alatt elszenvedett kárért, balesetért felelősséget nem vállalnak, minden egyes felszerelés (csónak, stb.) használata kizárólag saját felelősségre történik. Baleset, illetve káresemény bekövetkezésekor a regisztráció során kötelezően kötött baleset- és felelősségbiztosítás szerződési feltételei az irányadóak.

b; A versenyző a regisztrációs lap aláírásával tudomásul veszi a kockázatokat és elismeri, hogy a szabályrendszer be nem tartásából eredő felelősség nem terheli a szervezőt.

c; A szervezőktől kapott GPS készülékeket, a verseny végét követően, a regisztrációs pultnál sértetlenül kell leadni, személyesen. Ha a csapat ezt nem teszi meg, illetve sérülten hozza vissza, a befizetett kaukciót elveszti.

 

20; Marketing és média

a; Az IBCC a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) országos versenynaptárában szereplő, kiemelt nemzetközi verseny.

b; A csapatok kötelesek a szervező által akkreditált média munkáját segíteni, riportot adni, fotó és filmfelvétel lehetőségét biztosítani.

c; A versenyzők a regisztrációs lap aláírásával tudomásul veszik, hogy róluk videofelvétel vagy fotó készülhet, amelyek szabadon megjelenhetnek a médiában.

d; Saját felvételek hivatalos megjelenítése a szervező írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

e; A versenyen készült felvételeket a verseny szervezőjének kérésére a versenyzők kötelesek eltávolítani a médiafelületekről.

 

21; Záró rendelkezések

a; Jelen Versenyszabályzat elkészítése az EPBC szabályrendszerének felhasználásával, az EPBC VSZ 98. pont szerinti engedély birtokában, továbbá a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) és a Balaton halgazdálkodási hasznosítójának (BHN. Zrt.) jóváhagyásával történt meg.

b; A verseny közvetlen előkészítési időszakában a COVID-19 világjárvány aktuális magyarországi és nemzetközi szabályozási, védekezési és beutazási korlátozási intézkedéseire tekintettel a Szervező e tárgykörben fenntartja a jogot a jelen Versenyszabályzat módosítására, kibővítésére, vagy a verseny vis maior ok miatti törlésére. E döntéseket legkésőbb a verseny kezdete előtt 15 nappal meg kell hozni és haladéktalanul közzétenni a verseny hivatalos kommunikációs felületén.

c; A jelen versenyszabályzatot (1.2 verzió, kelt 2023.08.08) a szervezők nevében, IBCC főbíróként jóváhagyom és kiadom:

 

Csörgő Tamás vezető versenybíró 

Jóváhagyta:

Dr. Dérer István főigazgató, MOHOSZ OHSZK

Szári Zsolt vezérigazgató, BHN. Zrt