Közlemény

Közlemény

az új típusú koronavírus okán elrendelt őszi járványügyi készültségi időszak

horgászsport eseményeiről (V.)

Hatályos: 2020.10.01-től

Tekintettel a COVID-19 második hulláma okozta bizonytalan helyzetre, valamint a Kormány a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló, többször módosított 408/2020. (VIII.30.) rendeletére, továbbá az EMMI eljárásrendi tájékoztatásaira a MOHOSZ, mint országos sportági szakszövetség az alábbiakat rendeli el:

1. A hazai, országos és területi versenynaptárakban megtervezett horgászsport események, versenyek 200 fős teljes (sportoló, segítő, technikai munkatárs együtt) létszámig továbbra is megtarthatók, ugyanakkor ezen létszámkorlát felett új versenyek meghirdetését a MOHOSZ nem támogatja.

2. A VI. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa (IBCC) megrendezése tárgyában a MOHOSZ a megrendezésről, és a megrendezés feltételeiről szóló támogató döntést a szervező járványügyi megelőzési és kockázatcsökkentési forgatókönyve alapján meghozta. A döntés értelmében a versenyen a hazai csapatok mellett azon külföldi csapatok, nem magyar állampolgár csapattagok részvétele támogatott, akik előírás esetén a vírusmentességüket a jogszabálynak megfelelő módon és idősávban, hitelt érdemlő módon igazolják, a 10. a) pont szerinti nyilatkozatot kitöltik és aláírják, továbbá a hivatkozott forgatókönyv járványügyi rendelkezéseit megismerik és vállalják, hogy azokat a verseny teljes időtartama alatt betartják.

a csatolmány:

EGYSÉGES EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATI ÉS FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT IIb2. MOHOSZ OHSZK KÖZLEMÉNY V. 1. sz. melléklete

 MOHOSZ OHSZK

NYILATKOZAT

Sportrendezvény (horgászverseny) megnevezése, helye, időtartama:

…………………………………………………………………………

Sportoló, egyéb résztvevő (szervező, sportvezető, segítő, technikai munkatárs) neve:

…………………………………………………………………………

Regisztrációs/MHK száma: _ _ _ _ _ _

Alulírott sportoló, egyéb résztvevő felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy

  • o a sportrendezvényen önként és saját felelősségemre veszek részt;
  • o ismerem és betartom a MOHOSZ OHSZK az új típusú koronavírus okán elrendelt őszi járványügyi készültségi időszak horgászsport eseményeiről szóló hatályos közleményének rendelkezéseit, illetve a versenyszabályzat és/vagy a járványügyi és kockázatkezelési forgatókönyv járványügyi előírásait;
  • o igazolt COVID-19 betegség kapcsán kórházi kezelésre, vagy házi karantén elrendelésére esetemben és a velem közös háztartásban élő hozzátartozóim esetében 6 hónapon belül nem került sor, illetve a fertőzésen már igazoltan átestem*;
  • o a legalább 10 napja megszüntetett házi karantén ideje alatt a vírusmentességem legalább 2 negatív SARS-CoV-2 PCR teszttel dokumentálhatóan igazolttá vált*;
  • o magyar állapolgár esetében: az elmúlt 30 napban nem jártam külföldön, vagy beutazásomat követően a vírusmentességem legalább 2 SARS-CoV-2 PCR teszttel dokumentálhatóan igazolttá vált*;
  • o külföldi állampolgár esetében: a sportrendezvényt megelőző 3 napon belül elvégzett SARS-CoV-2 PCR teszt teszt elvégzését és annak negatív eredményét magyarországi belépésem során angol vagy magyar nyelvű okirattal igazoltam*;
  • o a sporteseményen láztalan állapotban veszek részt, közvetlen környezetemben az elmúlt 10 napban COVID-19 megbetegedés nem volt, továbbá az alábbi tünetek egyikét sem észleltem magamon és közvetlen környezetemben: láz, hidegrázás, nehézlégzés, légszomj, tartós köhögés, hasmenés, íz vagy szaglásérzék változása, erős fejfájás, szokatlan gyengeség;
  • o amennyiben a fenti tünetek bármelyikét magamon és/vagy közvetlen környezetemben észlelem, a versenyzést azonnal felfüggesztem és haladéktalanul tájékoztatom a rendezőséget;
  • o indokolt esetben alávetem magam a testhőmérsékletem megmérésének, melyet az esemény kijelölt rendezője vagy orvosa köteles elvégezni, egyben tudomásul veszem, hogy lázas állapot esetén a verseny színhelyére történő beléptetésem megtagadható, illetve a későbbiekben a verseny területét köteles vagyok haladéktalanul elhagyni;
  • o esetleges megfertőződésem esetén semmilyen kár- vagy egyéb megtérítési igényt nem terjesztek elő a MOHOSZ szervezetével, a szervező/rendező horgászszervezettel és a lebonyolításban részt vevő személyekkel szemben, így a jelen nyilatkozat aláírásával ezen jogomról automatikusan, minden külön jogi cselekmény nélkül, visszavonhatatlanul lemondok.

………………………….…., 2020. ……………….

……………………………………… ( _ _ _ _ _ _ ) ………………………………………………………….

SZERVEZŐ, RENDEZŐ SPORTOLÓ, EGYÉB RÉSZTVEVŐ

……………………………………… ( _ _ _ _ _ _ ) ……………………………………… ( _ _ _ _ _ _ )

TANÚ 1. TANÚ 2.

* Az eltérések írásos (hátlapon történő) közlése kötelező, a kockázati tényezők mérlegelésével a részvétel engedélyezése a szervezők felelőssége

További fontos információ!

– 2020. október 07. éjfélig ( 24:00-ig ) van lehetőség INGYENESEN módosítani a csapat névsort. Ugyan eddig az időpontig kell elküldeni, hogy ki helyett érkezik az új csapattag, valamint az új versenyzőnek a nevezéshez szükséges minden adatát (név, lakcím, születési idő, születés helye, ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma, email cím, telefonszám, nemzetiség, és a horgászokmányainak scannelt másolata).

– Szintén 2020. október 7. éjfélig lehet módosítani a csapat nevét, ez az időpont után erre már NINCS lehetőség.

– 2020. október 8-tól a csapat névsorának módosítása 50 euró/csapat pótdíj befizetése ellenében lehetséges.

– A VI. IBCC-re befizetett nevezési díj 2021-es átvezetésére, visszafizetésére, 2020 május 31-ig volt lehetőség.

A verseny lebonyolításáról és a speciális járványügyi intézkedésekről, a részletes információkat hamarosan közöljük a megszokott hivatalos felületeinken.