Versenyszabályzat

Versenyszabályzat

1; Általános:

a; A verseny hivatalos elnevezése: VII. International Balaton Carp Cup (a továbbiakban: „verseny”).

b; A verseny szervezője (a továbbiakban: „Szervező”): Tematik-Kábel Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17.).

c; A verseny időpontja: 2021.10.24. 12.00 órától – 2021.10.30. 08.00 óráig

d; Regisztráció időpontja: 2021.10.22. 09.00 órától – 2021.10.22. 20.00 óráig (idősávos beosztásban )

2021.10.23. 08.00 órától – 2021.10.23. 15:30 óráig (idősávos beosztásban )

e; A verseny helyszíne: Balaton

f; A versenyközpont: Club Tihany, 8237 Tihany, Rév út .

g; A verseny hivatalos weboldala www.ibcc.hu.

h; A verseny hivatalos Facebook oldala: www.facebook.com/ibccbalaton.

i; Az  International Balaton Carp Cup versenysorozat által képviselt szakmai színvonal és eszmerendszer fenntartása érdekében mindenkit fokozottan kérünk a horgászetika szigorú betartására!

j; A verseny nyílt nemzetközi csapatverseny.

k; A verseny a „Catch and Release” elvrendszer alapján kerül megrendezésre.

l; Jelen versenyszabályzat (a továbbiakban: VSZ) kialakításánál a CIPS/FIPS nemzetközi pontyfogó versenyszabályzatai, a MOHOSZ országos pontyfogó (bojlis) versenyszabályzata (OVSZ II.),a nemzetközi doppingellenes szabályzat, valamint a magyar Országos Horgászrend és a Balatoni Horgászrend előírásai mellett a szervező különös figyelmet fordított a sportszerűség és az esélyegyenlőség biztosítására, valamint a véletlenszerű elemek/események kiküszöbölésére a verseny és az értékelés során. A szervező felhívja a figyelmet a természetvédelem és a kulturált viselkedés szabályaira, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. Aki e szabályoknak nem felel meg, a versenyből előzetes figyelmeztetés után a Versenybíróság által kizárásra kerül.

m; Figyelemmel a verseny szellemiségére és szabályaira, arra kizárólag fedhetetlen múltú horgász nevezhet, akinek a neve nem merült fel, semmiféle hallal vagy halvédelemmel kapcsolatos bizonyított etikai vétség, szabálysértés vagy bűncselekmény során. A versenyzők a regisztráció során feddhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá (VSZ 1. sz. melléklet).

n; A szervező a maga által létrehozott szabályrendszernek, minden esetben érvényt szerez, annak betartatásának jogát fenntartja, illetve 2021.04.01 után nem változtathatja.

o; Minden bejelentett vagy a szervezők által tapasztalt szabálytalanság azonnal kivizsgálásra kerül és annak súlyosságától függően, akár kizáráshoz is vezethet.

p; A szervező kijelenti, hogy a verseny alatt minden észlelt jogsértés után feljelentést tesz, illetve fenntartja a jogot azonnali/utólagos kizárásra és az esetleges díj visszakövetelésére minden olyan esetben, amikor a VSZ szankciós előírásai nem kerülnek betartásra, illetve a fedhetetlenségre vonatkozó versenyzői nyilatkozat valótlannak bizonyul.

q; A verseny hivatalos nyelve az angol és a magyar. A versenyszabályzat magyar, valamint angol nyelven készült el, de az esetleges fordításból adódó értelmezési eltérések esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó. A mellékletek és a VSZ közötti eltérés esetén a VSZ az irányadó. A VSZ esetleges későbbi módosításait és kiegészítéseit a szervező a jelen VSZ előírásainak megfelelően, azok elfogadásától számított 1 napon belül teszi közzé. Módosítás most közzétett 1.1 verzió szerint rögzített szöveg tartalmi átalakítása, kiegészítés a VSZ új elemekkel történő bővítése. A VSZ érdemben a verseny kezdő időpontját megelőző 8 napon belül már nem módosítható.

r; A verseny hivatalos fizetőeszköze az euro (EUR).

s; Minden, a VSZ-ben és a versenyen meghatározott idő CET szerint értendő.

 2; Időpontok:

Regisztráció a versenyközpontban:

2021.10.22.-én 09-20 óráig (idősávos beosztásban )

2021.10.23-án 08-15:30 óráig (idősávos beosztásban )

Gyülekező a versenyközpont vízpartján: 2021.10.23. 16:00 óra

Közös fotó:
2021.10.23-án 16:15 óra

Zászlós felvonulás:
2021.10.23-án 16:15 óra

Ünnepélyes megnyitó a versenyközpont konferenciatermében:
2021.10.23-án 16:30 óra

Horgászhelyek sorsolása:

2021.10.23-án 17:00 óra

Táborhelyek elfoglalása:
2021.10.24-én 07:00-tól

Verseny kezdete:
2021.10.24-én 12:00 óra

Verseny vége:
2021.10.30-án 8:00 óra

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó a versenyközpont konferenciatermében:
2021.10.30-án 14:00

3; Nevezés

A versenyszabályzat változásain felül az IBCC szervezői szeretnék a 2021-es verseny nemzetközi jellegét megtartani ezért nemzetenként korlátozott csapatos kvótát állapítanak meg.

Egy csapat nemzetköziségének kiválasztásakor alapfeltétel, hogy a csapattagok közül legalább az egyik az adott nemzet állampolgárságával rendelkezzen. Ezt a kvótarendszert  a verseny szervezője a jelentkezés függvényében feloldhatja.

a; A versenyre kizárólag írásban, az alábbi módon lehet nevezni: a www.ibcc.hu oldalon található online regisztrációs lap használatával.

b; A nevezés beérkezésének visszaigazolásáról, az esetleges hiánypótlásról, illetve elfogadás esetén a regisztrációs szám kiadásától a szervező a megadott címre küld értesítést, mely tartalmazza a regisztrációhoz szükséges regisztrációs díj számláját.

c; Az érvényes regisztráció alapfeltétele a nevezés során, a regisztrációt követően az 1500 EUR részvételi díj 5 munkanapon belüli befizetése.

d;

I. 2020.11.25-től 2020.12.04-ig a 2020-as évben indult csapatok elsőbbséggel regisztrálhatnak, 2020.12.04-ig történő teljes összegű (1.500EUR) befizetéssel kerülhetnek bea maximális 250 hely beteltéig.

Figyelem, ez az elsőbbség kizárólag a 2020. évi, VI. IBCC-n történt csapatfelállással lehetséges!

II. 2020.12.05-től Mindenki számára nyitott a regisztráció, a különböző országok megadott kvótájáig!

III. 2020.12.15-én az IBCC versenybizottság a kvóta limiteket feloldhatja, így a várólistára került csapatoknak is lehetőségük nyílik az indulásra.

e; A nevezések elbírálása és elfogadásuk, vagy elutasításuk visszaigazolása folyamatosan történik meg. A szervező tartalékcsapatot is kijelölhet, akikkel a feltételekre és a rendelkezésre állási (későbbi versenyzési) kedvezményekre vonatkozóan külön megállapodásra kerül sor.

f; A nevezés elbírálását a szervező nem köteles indokolni.

g; A verseny teljes részvételi díja (a továbbiakban: díj) 1.500 EUR/csapat

h; A díj tartalmazza a teljes csapatra vonatkozóan:

– a pályabérleti, horgászati és kiegészítő szolgáltatások díját,

– a parkolási és sátorozási díjakat, a kommunális költségeket,

– a verseny időszakára szóló balatoni területi jegyet

– a szervezés és a lebonyolítás költségeit

– a kötelező balesetbiztosítást,

– a VSZ-ben meghatározott étkezéseket, valamint

–  a trófeák költségeihez és a díjalaphoz történő hozzájárulást.

 – a nevezési díj az áramszolgáltatást a horgászhelyeken NEM tartalmazza!

4; Regisztráció

a; Helye a versenyközpont Wimbledon terem fogadócsarnoka.

b; A regisztrációt megkezdeni csak minden szükséges dokumentum birtokában lehetséges, a folyamatot a teljesen kitöltött regisztrációs lap aláírása zárja.

c; Valamennyi versenyzőnek át kell adni, illetve be kell mutatni az alábbi okmányokat és dokumentumokat a versenyszervező részére, melyek hiányában a versenyen történő részvétel nem lehetséges:

– Útlevél/jogosítvány/személyigazolvány(fényképes igazolvány).

– A magyar állami és a balatoni területi horgászjegy kiadásához szükséges, állampolgárság szerinti horgászati alapokmány.

d; A regisztrációs lapot minden versenyzőnek alá kell írnia.

e; A regisztrációs eljárás keretében a versenyzők aláírásukkal elismerik, hogy a versenyszabályzatot megismerték, elfogadják; egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybíróság pártatlan döntéseinek. A „VSZ elfogadási nyilatkozat” a VSZ 2. sz. mellékletét képezi.

f; Minden résztvevő karszalagot kap, melyet a verseny teljes időtartama alatt viselnie kell.

g; A szervezők minden csapat rendelkezésére bocsátanak egy vízálló biztonsági kártyát, mely a versenyzők számára minden szükséges információt, elérhetőséget tartalmaz.

h; A regisztráció során a csapat valamely tagja kihúzza a húzási sorrend számát.

i; Amely csapat a regisztrációt lekési, vagy annak lezárását követően érkezik, a versenyen nem vehet részt, a befizetett nevezési díjat elveszíti.

5; Versenybíróság

a; A szervező a verseny VSZ előírásai szerinti sikeres lebonyolítása érdekében Versenybíróságot hoz létre. A Versenybíróság elnöke főbíróként a versenyszervezési igazgató, tagjai a főbíró helyettese, a mérlegelő versenybírók közül 2 fő, valamint a versenyzők köréből felkért 4 fő. A Versenybíróság döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a főbíró dönt. A „Versenybírósági és mérlegelő versenybírói névjegyzék” a VSZ 3. sz. mellékletét képezi.

b; A Versenybíróságon kívül a verseny hivatalos stábjához tartoznak a további mérlegelő versenybírók, a szektorbírók, valamint a technikai- és adminisztratív személyzet. Közvetlen utasítási joga a versenyzők felé a főbírónak, helyettesének és a mérlegelő versenybíróknak van. A szektorbíróknak, a Versenybíróság további tagjainak és a stáb egyéb hivatalos tagjainak pedig a VSZ betartásának és betartatásának tárgyában jelzési kötelezettsége van a főbíró, vagy távollétében kijelölt helyettese felé.

6; Helyek sorsolása

a; A csapatok rajthelyeinek kisorsolása első körben a sorsolási sorrend kihúzásával történik a csapat kijelölt tagja által a regisztrációnál. A sorsolásra kijelölt személy tehát egy számot húz ki, amely konkrét helyválasztási sorsolás sorrendjét határozza meg (pl. a 4. számot kihúzó csapat negyedikként húzhat rajthelyet).

b; A második körben a konkrét helysorsolásra a helyszíni „Versenytérkép” előtt úgy kerül sor, hogy a sorsolásra kijelölt személy egy, a konkrét rajthelyet tartalmazó számot húz ki. Ezt a versenytérkép alapján azonosíthatja. Ha nem érkezik meg minden csapat, akkor a kisorsolásra kerülő helyek a Versenybíróság döntésének megfelelően módosulnak. A továbbiakban a számítógépes feldolgozás tablóinál a csapatok azonosítása a rajthelyek feltüntetett kódjai, illetve a helyi azonosítás pedig a „Versenytérkép” alapján történik.

c; A kisorsolt horgászhelyeket elfoglalni 2021.10.24. 7:00 előtt TILOS!

d; A kihúzott helyek visszadobására nincsen lehetőség.

e; Az adott versenyre vonatkozó szektor- és pályabeosztást, a kihelyezett bójákat, valamint a főbb információkat tartalmazó „Hivatalos versenytérkép” a verseny weboldaláról letölthető. E versenytérkép a VSZ 4. sz. melléklete, melynek előzetes közzétételére legkésőbb 2021.október 15-ig sor kerül.

7; Csapat

a; Egy csapat minimum 2, maximum 3 teljes értékű tagból áll, + 1 fő segítőre van lehetőség, aki semmilyen horgászati tevékenységet nem végezhet! (nem nyúlhat bothoz, nem etethet, nem szállhat csónakba! )

b; Nevezni kizárólag 18. életévét betöltött személynek lehet.

8; Felszerelés

a; Egy csapat 4 bottal horgászhat, botonként 1-1 egyágú horoggal.

b; Csapatonként 2 csónak használata megengedett.

c; Halradar használata engedélyezett.

d; Minden csapatnak kötelessége minimum tíz darab lebegő mérlegelővel rendelkeznie, melyben a halat biztonságosan le tudja tárolni a mérlegelésig. Hagyományos pontyzsák használata TILOS!. A kifogás idejétől a mérlegelésig a felelősség a halak épségére vonatkozóan a versenyzőket terheli! A kifogott halakat, pontyzsákban a parthoz kikötni szigorúan TILOS!

e; A verseny teljes időtartama alatt kiegészítő és szintén jogvesztő feltétel még az itt előírt kiegészítő eszközök bemutatása, majd rendeltetésszerű, folyamatos használata. A legalább 2 db nagyméretű merítőszák (minimum 90x90x70 cm, 1×1 cm alatti szövésű) mellett 5 kg/db alatti halméretig 60x60x50 cm feletti, keretes, ám szintén az itt előírt sűrű szövésű merítőszák használata is engedélyezett. Az előírás szerinti 2 db, minimum 60×100 cm-es belméretű pontymatrac esetében a használat már az 5 kg feletti hal megszákolásakor, annak vízből történő kiemelésekor, biztonsági alátétként is szükséges! A pontymatrac használata a csónakokban is kötelező, továbbá minden halnál kötelező – lehetőleg színtelen – seb-fertőtlenítő fotózás utáni használata is.

A halvédelmi eszközök, nem-, illetve nem rendeltetésszerű használata miatt, a büntetési szankciók lépnek életbe! (első esetben sárga lap!)

f; A mérlegelő állvány minden csapatnak kötelező kiegészítő eszköz!

9; Csónak és vízirendészeti szabályok

a; A versenyzők biztonsága érdekében a szervezők a weboldalon, vagy a VSZ-ben nyilvánosságra hozott műszaki követelmény és felszerelési lista alapján ellenőrzik a versenyzők által használni kívánt csónakok és azok tartozékainak meglétét, állapotát.

b; A csónakoknak meg kell felelniük a hatályos magyar jogszabályoknak és az előírt feltételeknek.

c; A versenyen csak és kizárólag a regisztráció során ellenőrzött és megfelelő minősítést elnyert csónak használható.

d; Amennyiben a szervezők hiányosságokat találnak a csónak felszerelésében az ellenőrzést megszakítják.

e; A versenybírók az ellenőrzést követően kiállítanak egy okmányt, mely tanúsítja a csónak és tartozékai meglétét, azok megfelelő állapotát.

f; A szervezők által ellenőrzött csónakokat egy egyedi azonosító jelzéssel ellátott plombával látják el, amelyet a verseny befejezéséig tilos eltávolítani.

g; A szervezők verseny kezdete előtt és annak időtartama alatt bármikor szúrópróbaszerűen újra ellenőrizhetik a csónakokat és az ekkor feltárt hiányosságok szintén azonnali kizárást vonhatnak maguk után.

h; A csónak ellenőrzését, a kisorsolt helyeken a versenybíró végzi

i; A csónak nem lehet hosszabb, mint 5 méter, és rövidebb mint 2,4 méter!

j; Felfújható gumicsónak használata engedélyezett.

k; A versenyen kizárólag elektromos motor használható.

l; A csónak maximális sebessége 15 km/h lehet.

m; Kötelező felszerelések minden használatban lévő csónakban:

– két evező,

– két mentőmellény, melyen világító rúd és síp található,

– horgony, mely minimum 5 kg súlyú,

– 10 méteres kötél, melynek vontatószemmel kell rendelkeznie,

– ködkürt.

n; Mentőmellény használata a verseny teljes időtartama alatt a csónakban kötelező. Ennek elmulasztása első esetben figyelmeztetést (4órás büntetés), második esetben sárga lapos büntetést eredményez!

o; A csónak vízre helyezése a verseny megkezdése előtt szigorúan tilos, e szabály megszegése azonnali kizárást von maga után.

p; A csónakot a parton megfelelően és biztonságosan rögzíteni kell.

q; A csónakban aludni szigorúan tilos!

r; A verseny időtartama alatt csapatonként egyidejűleg 2 csónak lehet vízen, viszont minden esetben 1 főnek a parton kell lennie!(e szabály megsértése – 4 órás büntetés)

s; Csónak cserét megelőzően a versenybírót értesíteni kell.

t; A Balatonon érvényben lévő viharjelzésre érvényes szabályokat kötelező betartani. A viharjelzésre vonatkozó szabályok a verseny honlapján megtalálhatóak. Az aktuális viharjelzés: https://www.met.hu/idojaras/tavaink/balaton/

Minden csapatnak saját felelőssége a viharjelzés szabályainak ismerete!

u; A tóban fürdőzni a verseny teljes időtartama alatt szigorúan tilos és figyelmeztetést (sárga lap) követően kizárást (piros lap) von maga után.

v; Másodfokú viharjelzés alatt a parthoz rögzített (kikötött) csónakban tartózkodni szigorúan tilos!

w; Az éjszakai csónakhasználatnál a sötétben közlekedő csónakok megvilágítása (fejlámpával, vagy navigációs fénnyel) kötelező! Ezen szabály elmulasztása figyelmeztetést (sárga lap: 12 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés) von maga után!

10;  Egyéb hivatalos versenyszabályok

a; A verseny hivatalos kezdete, melynek tervezett ideje 2021.10.24. 12:00.

b; A verseny hivatalos vége, amelynek ideje 2021.10.30. 08:00.

c; A verseny során tilos a vizet nagy erejű reflektorokkal tartósan megvilágítani, a többi horgászt fény- és laser eszközökkel zavarni. Keresőlámpa, kisebb reflektor csak a legszükségesebb esetekben (dobás, szákolás), célhoz kötötten alkalmazható. A horgászhely és azon belül a bedobott szerelékek jól látható, folyamatos éjszakai megvilágítása kötelező. A versenyzők fejlámpa-használata folyamatosan engedélyezett.

d; Csalizni és etetni – élő csali kivételével – minden, nem környezetkárosító anyaggal lehetséges.

e; Egyidejűleg 4 botot lehet használni, de további felszerelt tartalékbotok tartása lehetséges, arra az esetre, ha valamelyik aktív bot sérülne.

f; Amennyiben a versenybíró észleli, hogy a 4 megengedett boton kívül további bot is felhasználásra került, akkor az érintett csapatot a Versenybíróság azonnal kizárja a versenyből.

g; A halak fárasztása a lehetőségekhez képest a szomszédos csapatok zavarása nélkül történjen. Ismételt, a szomszéd csapat által nem engedélyezett szektorátlépésnél a figyelmeztetés (sárga lap) után kizárás (piros lap) következik.

h; A verseny vége előtt megakasztott hal beleszámít az eredménybe, amennyiben az 60 percen belül megszákolásra kerül.

i; Etetőanyag limit! Egy csapatnál maximum 100 kg etetőanyag lehet, tetszőleges arányban. Pl. 60 kg bojli és 40 kg főzött vagy áztatott szemes takarmány. Az etetőanyag mennyiségét a szervezők ellenőrizni fogják!

11; Horgászati szabályok

a; A kijelölt versenyterületen a verseny időtartama alatt kizárólag a versenyzők, a szervezők és a szervezők által akkreditált személyek tartózkodhatnak.

b; Abban az esetben, ha a behúzás során az egymás szomszédságában lévő csapatok megsértik a szomszéd csapat területét, akkor a versenybírót kell felkérniük az adott helyzet rendezésére, melynek során a döntése mindkét fél számára kötelező.

c; A kijelölt verseny területet a csapatból egyidejűleg egy fő hagyhatja el.

d; A kijelölt táborhelyen minden esetben egy főnek ott kell tartózkodnia!

e; A horgászhelyen bója elhelyezése lehetséges, maximum 4 db/ csapat, de azok eltávolítása a verseny végén kötelező.

f; A szomszéd csapat bójájától 25 méteres körzeten belül nem lehetséges saját bója elhelyezése, valamint a szomszéd csapat bójájára való ráhúzás sem.

g; A világító bója használata engedélyezett, azonban zöld jelzőfény használata nem megengedett.

h; A maximális behúzási távolság az északi parton 500 méter, a déli parton Keszthelytől kiindulóan 500 méter lehet, melyet a szervező által elhelyezett bóják jelölnek.

i; Az 500 méteres bója vonalától kifelé tartózkodni, etetni, radarozni, túlhúzni, és a csónakból dobni szigorúan tilos. A szabály megszegője első esetben figyelmeztetésben (sárga lap-12 órásbüntetés) részesül, következő esetben kizárásra (piros lap) kerül.

Amely csapat ezt a szabályt megszegi, az eset észlelésekor esetlegesen letárolt halak az eredménybe nem számítanak bele, illetve a soron következő IBCC-re elveszti az előregisztrációs jogát!

j; Halfárasztáskor a versenyző a szektorát elhagyhatja, és a bójáján túlléphet.

k; Amennyiben a szomszédos versenyzők határvitáikat nem tudják eldönteni, akkor a Versenybíróság által megbízott versenybíró jelöl ki és írásban rögzít egy képzeletbeli határt, mely nem átléphető egyik fél részéről sem.

l; Minden határvitát illetően a versenybíró döntése mindenkire nézve kötelező erővel bír.

m; Etetőhajó használata a verseny időtartama alatt szigorúan tilos!

n; Másodfokú viharjelzés alatt a vízbe gázolás, kizárólag mentőmellényben, maximum 1 méteres mélységig és a parttól számított maximum 50 méterig saját felelősségre engedélyezett, kizárólag a már megakasztott hal fárasztására, szákolására, illetve letárolására!

o; Másodfokú viharjelzésben a vízbe gázolva dobni, az n; pontban meghatározottan túli horgászati tevékenységet végezni, etetni szigorúan tilos.

p  : Elhagyós szerelék esetén ólomsúly használata tilos! Tehát, olyan jellegű lead clip használata, ami kapást követően azonnali direkt ólomelhagyásra van kifejlesztve, az verseny ideje alatt használni ólom súllyal TILOS!E szabály megszegése első esetben sárga lapos büntetéssel jár!

q;  A csónakból történő fárasztást követően a fogott pontyot fotózás céljából a partra szállítani az alábbi módokon szabad:

    -A horogszabadítás után a pontyot a szákkal együtt a vízben hagyva szabad vontatni, olyan módon, hogy a hal feje a haladási irányba nézzen.

     -.a partra szállítást követően a csónakból, vagy mellette vonatott halat a vízparton elhelyezett merev oldalfallal rendelkező pontybölcsőbe az alábbi módon szabad áthelyezni: úszó mérlegelőbe tenni, majd ebben átvinni a vízparti bölcsőbe mérlegelés és fotózás céljából. A merítőhálóban lévő halat áthelyezni úszómérlegelő nélkül a vízparti bölcsőig, vagy abban megemelni, mozgatni szigorúan tilos! Kizárólag a sikeres fárasztást követően, a csónakba beemelésig szabad.  

      Szintén sárgalapos mulasztásnak fog minősülni, aki ezt a szabályt megszegi.

r; Az esetleges szabálytalanság bejelentését követően, ha a bejelentett csapatnál semmilyen szabálysértés nem bizonyítható, ez esetben a bejelentő csapat sárga lapos büntetésben (12 óra) részesül!

12; A verseny területének helyi szabályai

a; A kihúzott terület elfoglalását követően a csapatok kötelesek a hely megfelelő tisztán tartásáról és a környezet védelméről gondoskodni, majd a helyet olyan állapotban elhagyni, mint ahogyan azt elfoglalták. A verseny végét követően, a helyszínt minden csapatnak legkésőbb 12 óráig el kell hagyni!

b; A táborhelyen tüzet rakni szigorúan tilos, kivéve az arra hatóságilag kijelölt helyeken. Kemping gáz használata engedélyezett.

c; Táborozni kizárólag a szervező általa az arra kijelölt helyen lehetséges, s a sátrak elhelyezését illetően minden esetben a versenybíró utasításait kötelező betartani! A horgászhelyeket a versenybíróval való egyeztetés nélkül, önhatalmúlag elfoglalni és elhagyni tilos!

d; A csapatok gépjárművei kizárólag a be-, illetve kipakolás ideje alatt mozoghatnak a verseny területén a verseny biztonsága és a szabálytalanságok lehetőségének elkerülése érdekében, amennyiben a terület tulajdonosa erre engedélyt ad.

e; Az autóikat tárolni kizárólag a kijelölt parkolóhelyen lehetséges, azzal a verseny ideje alatt a versenypályán nem mozoghatnak.

f; A versenyzőknek lezárt műanyag zsákban kell gondoskodniuk a szemét összegyűjtéséről, melyet a szervezők a verseny befejezését követően elszállítanak.

g; A versenyzők kötelesek betartani a szervező utasításait a verseny teljes ideje alatt, a horgászhelyek nagyságának kijelölésében (mely maximum 10 x 5 m / csapat), azok megközelítésében!

h; A kijelölt versenyterületen a verseny időtartama alatt kizárólag a versenyzők (3fő+1 fő segítő), a szervezők és a szervezők által akkreditált személyek tartózkodhatnak.

i; A versenyzők, a helyi versenybíróval egyeztetve látogatót fogadhatnak, napkeltétől-napnyugtáig!

13; Mérlegelési szabályok

a; A verseny ideje alatt a szervezők folyamatos mérlegelést biztosítanak napkeltétől-napnyugtáig, illetve rendkívüli éjszakai mérlegelés kérhető, ha a 10 db kötelező mérlegelő zsák megtelik!

A verseny utolsó éjszakáján, rendkívüli mérlegelés kérhető, ha 3 db mérlegelő zsák megtelik!

b; A versenyzők kötelesek a teljes mérlegelési és fotózási, adatfelvételi folyamatban való aktív közreműködésre, ugyanakkor a mérlegelést indokolt esetben a fárasztás, majd a szákolás időtartamára fel lehet függeszteni.

c; A versenyző kötelessége minden kifogott és értékelhető hal jelentése a területileg illetékes versenybíró felé SMS-ben a „Fish” szó és a szektor nevének elküldésével. Pl.: Fish C2.

d; d; Kifogástól a mérlegelésig a halat – a VSZ szerint meghatározott minőségű – lebegő mérlegelő zsákban kell tárolni, megfelelő (minimum 1 m) vízmélységben. A letárolt halat a parthoz kikötni szigorúan tilos (első esetben a figyelmeztetés sárga lap)! Hagyományos pontyzsákok használata TILOS! Aki a verseny alatt hagyományos pontyzsákot használ, sárga lapos büntetésben részesül!

e; A mérlegelés kizárólag a versenybíró, a szervező által rendelkezésre bocsátott és a csapatoknak bemutatott eszközzel végezheti, ellenkező esetben az nem számítható be az eredménybe.

f; A mérlegelésnél jelen kell lennie az adott csapat egy tagjának, a versenybírónak és a szomszéd csapatból a segítőnek, ahol nincs segítő, ott egy aktív csapattagnak, aki a fogást hitelesíti! Ha a versenybíró kérésére a szomszéd csapat nem hajlandó a fogást jelenlétével és aláírásával hitelesíteni, a hitelesítő csapat- 4órás büntetésben részesül!

g; A mérlegelésről készült dokumentációt (fogás időpontja, versenyző neve, kifogott hal súlya), a csapat egyik tagjának is aláírásával hitelesítenie kell.

h; A versenyzők felelőssége ellenőrizni a feltüntetett adatok helyességét.

i; A mérés hivatalos dokumentálását követően fénykép készül minden kifogott halról úgy, hogy az egyik versenyző kezében tartja a halat, míg a másik mellette a szektortáblát, rajta a feltüntetett szükséges adatokkal.

j; A mérlegelés során elsőbbséget élvez a versenybíró által a verseny dokumentálása céljából készített fotó, majd ezt követően kerülhet sor privát felhasználású fényképek készítésére, de a halat a versenybíró jelenlétében a fotózás után haladéktalanul vissza kell engedni.

k; A dokumentációt módosítani csak versenybírói ellenjegyzéssel lehet.

l; Amennyiben eltérés tapasztalható a versenyzőnél és a bírónál található mérlegelési lapok között, úgy a bírónál lévő mérlegelési lap bejegyzése érvényes.

m; Mérlegelést követően a versenybíró a beszerzett dokumentációt és fényképeket továbbítja a szervezési központba, ahol rögzítésre kerülnek ezek az adatok.

n; Minden körülmények között a legfontosabb a hal biztonsága, ezért körültekintően kell a fotózást és a visszaengedést is intézni.

o; A mérlegelést követően, a halat kizárólag versenybíró, vagy a versenybíró jelenlétében a szomszéd csapattag engedheti vissza!

p; A 20 kg feletti méretű, a verseny állása szerint a legnagyobb hal díjára még esélyes hal esetében egymás után két mérés kötelező, de esetleges eltérés esetén a nagyobb tömeget mutató mérlegelés eredménye kerül regisztrálásra.

14; Értékelés

a; A versenyben kizárólag csak az a ponty számít, amelynek súlya eléri, vagy meghaladja az 5 kg-ot.

b; A verseny abszolút győztese, a súlyra legtöbb értékelhető halat kifogó csapat. Holtverseny esetén a nagyobb fogott hal a döntő, ha ez is azonos, akkor a fogott halak nagyobb átlagsúlya. A további helyezések megállapítása is a megszerzett pontok száma szerint történik, de ha a kijelölt szektorok legtöbb pontot elérő csapatai nincsenek az abszolút első három helyezett között, akkor különdíjban (szektorgyőztes díja) részesülnek.

c; A verseny időtartama alatt a folyamatos és objektív tájékoztatás a www.ibcc.hu weblapon megtalálható. E tabló a térkép és a rajtlista segítségével beazonosíthatóan tartalmazza a csapatok teljesítményeit, minden eredményközlésnél az összsúlyon kívül figyelemmel a halfajok beazonosítására, a darabszámra és az átlagsúlyra is. Itt nyílik lehetőség a csapatok saját eredményeinek ismételt összevetésére is a náluk maradó értékelőlapon feltüntetett fogásokkal.

d; A hivatalos végeredmény 2021.10.30napján (szombat) a 14:00-kor kezdődő ünnepélyes díjkiosztón kerül kihirdetésre.

e; Óvást benyújtani a hivatalos, weblapon történt részeredmény-közlések tekintetében a kiközlést követő 12 órán belül, a végeredmény tekintetében legkésőbb 2021.10.30. 12:00-ig lehetséges!

15; A díjazás szabályai

a; A versenyen belül 2 külön értékelés történik, így az összfogás díjazása mellett az 5 legnagyobb hal összsúlya is külön díjazva lesz.

b; A verseny a csapat 5 legnagyobb kifogott halának összsúly-versenyének a díjazása:
1. hely: 12.000 EUR
2. hely:  8.000 EUR
3. hely:  5.000 EUR

c; A versenyen a csapat által 5 kg–nál nagyobb kifogott összes hal súlya szerinti versenydíjazása:
1. hely: 30.000 EUR
2. hely: 15.000 EUR
3. hely: 7.000 EUR

d; A verseny legnagyobb halának díja (tükörponty és tőpontykategóriákban): 5.000 – 5.000 EUR

e; További díjazás a szektoron belül:
1. hely: 5.000 EUR
2. hely: 2.500 EUR
3. hely: 1.000 EUR értékű vásárlási utalvány

f; Figyelem! Minden csapat maximum 1 díjat nyerhet, kivétel a legnagyobb hal díja!
Abban a nem várt helyzetben, ha egy szektorban nem történik a díjazás szempontjából értékelhető halfogás, akkor a szektor első három hely díja kisorsolásra kerül a szektorban lévő csapatok között.

g; A nyeremények adózásáról a nyertesek gondoskodnak.

16; Óvás:

a; Óvásnak minősül a VSZ előírásaival ellentétes versenyzői tevékenység bejelentése. Óvást csak írásban; a fogások esetében a 14; e; pont szerint lehet benyújtani. Az ezt követő óvások indokolás nélkül elutasításra kerülnek.

b; A verseny megkezdése után a VSZ értelmezésére nincs lehetőség, a szervezők ezt az elvi lehetőséget a regisztráció folyamán biztosítják.

c; Ha a versenyző szabálytalanságot észlel és azt óvásként bejelenti (a bizonyításhoz előny, ha dokumentálni tudja fényképpel vagy videofelvétellel), akkor az ügy 12 órán belül kivizsgálásra és legkésőbb 2021.10.30. 13:00-ig lezárásra kerül.

d; Az óvás adminisztrációs költsége alkalmanként és bejelentett esetenként 100 EUR.

e; A Versenybíróság által indokoltnak minősített óvás költsége visszajár, indokolatlan óvás esetén a befizetett összeg nem jár vissza.

17; Vis Maior

a; A verseny előre nem tervezhető okokból (vis maior) történő meghiúsulása esetén a befizetett összeg visszajár, s azt a szervező 30 napon belül visszautalja a megadott bankszámla számra. Ezen okon túl a már befizetett nevezési díj a csapatok tetszőleges okból történő visszalépése esetén sem jár vissza!

b; A VSZ alkalmazása szempontjából vis maior esetnek minősül a versenyzők részéről különösen a nem várt és orvosilag igazolt betegség, a rendőrség által igazolt baleset, vagy az erre kötelező hatóság által igazolt, időben nem módosítható előírt megjelenés; a fő szervező részéről különösen a nem megfelelő vízállás, továbbá külső szennyezés esetén a vízminőség hatóságilag minősített hirtelen romlása.

c; Amennyiben a fő szervezőt érintő vis maior esemény már a verseny közben, a versenyidő 50%-nak letelte előtt keletkezik be, akkor a verseny eddigi eredményei törlődnek és a változatlan mezőny a következő versenyidőszakban a versenyt változatlan helykiosztás mellett újra megkezdi (a verseny felfüggesztése). Ha a versenyidő több, mint 50 %-a az eseményig már eltelt, akkor a lezárásig elért eredmények alapján történik meg az eredményhirdetés (a verseny megszakítása). A meghiúsulás kimondása, a felfüggesztés és a megszakítás elrendelése a főbíró kizárólagos joga és felelőssége.

18; Kizárási szabályok

a; A kizárással valamennyi esetben az addig elért eredmény is törlődik, valamint a horgászat sem folyhat tovább a kizárt csapatnál!

b; Szándékos cselekménnyel közvetlenül-, illetve közvetve összefüggő halpusztulás, vagy halcsonkítás, továbbá a hal megjelölése azonnali kizárást és halgazdálkodási hatósági feljelentést von maga után.

c; Azonnali kizárással jár a csapatban nem regisztrált személy csónakban tartózkodása.

d; Figyelmeztetés utáni kizárással jár a csónak nem megfelelő használata, mentőmellény hiánya, valamint a másodfokú viharjelzés ideje alatti mentőmellény nélküli vízbe gázolás! (sárga lap:12 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés).

e; Azonnali kizárással jár a másodfokú viharjelzés ideje alatt történő csónakhasználat (kivétel, ha a másodfokú viharjelzés a vízen éri a versenyzőt, ebben az esetben azonnal partra kell érkezni).

f; Figyelmeztetés utáni kizárással jár, amennyiben a verseny ideje alatt a versenybírók megállapítják, hogy a csónak nem felel meg a biztonsági előírásoknak (sárga lap: 12 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés).

g; Bármilyen VSZ szerinti, illetve egyéb hal- vagy környezetvédelmi szabályszegés esetén a figyelmeztetés utáni ismétlés vagy egyéb szabálytalanság (sárga lap: 12 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés).

h; Azonnali kizárással és rendőrségi feljelentéssel jár bármilyen a versenybírók vagy segítőik felé irányuló vesztegetési kísérlet.

i; Azonnali kizárással és rendőrhatósági feljelentéssel jár, amennyiben a csapat nem az általa fogott halat kívánja beleszámíttatni az eredménybe.

j; Többszöri figyelmeztetésben részesített rendbontás, mértéktelen alkoholfogyasztás, nem sportemberhez méltó magatartási szabályok súlyos megszegése miatt (sárga lap: 12 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés).

k; Bármilyen külső segítség igénybevétele azonnali kizárást von maga után.

l; A nem horoggal fogott hal azonnal kizárást von maga után.

m; A 500 illetve 500 méteres bója vonalától kifelé tartózkodni, etetni, radarozni és a csónakból dobni szigorúan tilos. A szabályt megszegő csapat első esetben figyelmeztetésben részesül, (sárga lap: 12 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés), majd a következő esetben kizárásra kerül.Amely csapat ezt a szabályt megszegi, az eset észlelésekor esetlegesen letárolt halak az eredménybe nem számítanak bele, illetve a soron következő IBCC-re a csapat elveszti az előregisztrációs jogát!

n; Az éjszakai csónakhasználatnál a sötétben közlekedő csónakok megvilágítása (fejlámpával, vagy navigációs fénnyel) kötelező! Ezen szabály elmulasztása figyelmeztetést (sárga lap: 12 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés) von maga után!

o; Másodfokú viharjelzés alatt a parthoz rögzített (kikötött) csónakban tartózkodni szigorúan tilos! (azonnali kizárást von maga után)

p; Tilos a kifogott hal nem megfelelő tárolása, illetve a nem sportszerű hallal való bánásmód tanúsítása. A szabályt megszegő csapat első esetben figyelmeztetésben részesül (sárga lap: 12 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés), majd a következő esetben kizárásra kerül.

q; Elhagyós szerelék esetén ólomsúly használata tilos! Tehát, olyan jellegű lead clip használata, ami kapást követően azonnali direkt ólomelhagyásra van kifejlesztve, az verseny ideje alatt használni ólom súllyal TILOS!E szabály megszegése első esetben sárga lapos büntetéssel jár!

r; A csónakból történő fárasztást követően a fogott pontyot fotózás céljából a partra szállítani az alábbi módokon szabad:

   -A horogszabadítás után a pontyot a szákkal együtt a vízben hagyva szabad vontatni, olyan módon, hogy a hal feje a haladási irányba nézzen.

   -A horogszabadítás után a pontyot a szákból merev falú matracra fektetve és azt folyamatosan friss vízzel locsolva szabad szállítani.

    Szintén sárgalapos mulasztásnak fog minősülni, aki ezt a szabályt megszegi.

s; minden esetben a második sárgalapos figyelmeztetést követően, a versenyből való kizárást von maga után (piros lap)

t; azonnali kizárással jár, ha a csapat megpróbálja megtéveszteni a versenybírót, valamint a mérlegelésnél bármilyen jellegű csalást kísérel meg.

 u; A büntetés (4óra) illetve a sárga lapos 12 órás büntetés, a utolsó horgászbot kivétele után  indul. Büntetés ideje alatt a horgászat, a csónak használat és az etetés is tilos!

19; Felelősség

a; A szervezők a verseny időtartama alatt elszenvedett kárért, balesetért felelősséget nem vállalnak, minden egyes felszerelés (csónak, stb) használata kizárólag saját felelősségre történik. Baleset, illetve káresemény bekövetkezésekor a regisztráció során kötelezően kötött baleset- és felelősségbiztosítás szerződési feltételei az irányadóak.

b; A versenyző a regisztrációs lap aláírásával tudomásul veszi a kockázatokat és elismeri, hogy a szabályrendszer be nem tartásából eredő felelősség nem terheli a szervezőt.

20; Marketing és média

a; Az IBCC a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) országos versenynaptárában szereplő, kiemelt nemzetközi verseny.

b; A csapatok kötelesek a szervező által akkreditált média munkáját segíteni, riportot adni, fotó és filmfelvétel lehetőségét biztosítani.

c; A versenyzők a regisztrációs lap aláírásával tudomásul veszik, hogy róluk videofelvétel vagy fotó készülhet, amelyek szabadon megjelenhetnek a médiában.

d; Saját felvételek hivatalos megjelenítése a szervező írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

e; A versenyen készült felvételeket a verseny szervezőjének kérésére a versenyzők kötelesek eltávolítani a médiafelületekről.

21; Záró rendelkezések

a; Jelen Versenyszabályzat elkészítése az EPBC szabályrendszerének felhasználásával, az EPBC VSZ 98. pont szerinti engedély birtokában, továbbá a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) és a Balaton halgazdálkodási hasznosítójának (BHN. Zrt.) jóváhagyásával történt meg.

b; A verseny közvetlen előkészítési időszakában a COVID-19 világjárvány aktuális magyarországi és nemzetközi szabályozási, védekezési és beutazási korlátozási intézkedéseire tekintettel a Szervező e tárgykörben fenntartja a jogot a jelen Versenyszabályzat módosítására, kibővítésére, vagy a verseny vis maior ok miatti törlésére. E döntéseket legkésőbb a verseny kezdete előtt 15 nappal meg kell hozni és haladéktalanul közzétenni a verseny hivatalos kommunikációs felületén.

c; A jelen versenyszabályzatot (1.1 verzió, kelt 2021.06.01) a szervezők nevében, IBCC főbíróként jóváhagyom és kiadom:

Csörgő Tamás Vezető Versenybíró 

Jóváhagyta:

Dr. Dérer István Vezető Versenybíró  MOHOSZ

Szári Zsolt Vezérigazgató,BHN. Zrt