Versenyszabályzat

1; Általános:

a; A verseny hivatalos elnevezése: V. International Balaton Carp Cup (a továbbiakban: „verseny”).

b; A verseny szervezője (a továbbiakban: „Szervező”): Tematik-Kábel Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17.).

c; A verseny időpontja: 2019.04.14. 12.00 órától – 2019.04.20. 08.00 óráig

d; Regisztráció időpontja: 2019.04.12. 12.00 órától – 2019.04.12. 20.00 óráig

2019.04.13. 08.00 órától – 2019.04.13. 16.00 óráig

e; A verseny helyszíne: Balaton

f; A versenyközpont: Club Tihany, 8237 Tihany, Rév út .

g; A verseny hivatalos weboldala www.ibcc.hu.

h; A verseny hivatalos Facebook oldala: www.facebook.com/ibccbalaton.

i; Az  International Balaton Carp Cup versenysorozat által képviselt szakmai színvonal és eszmerendszer fenntartása érdekében mindenkit fokozottan kérünk a horgászetika szigorú betartására!

j; A verseny nyílt nemzetközi csapatverseny.

k; A verseny a „Catch and Release” elvrendszer alapján kerül megrendezésre.

l; Jelen versenyszabályzat (a továbbiakban: VSZ) kialakításánál a CIPS/FIPS nemzetközi pontyfogó versenyszabályzatai, a nemzetközi doppingellenes szabályzat, valamint a magyar Országos Horgászrend és a Balatoni Horgászrend előírásai mellett a szervező különös figyelmet fordított a sportszerűség és az esélyegyenlőség biztosítására, valamint a véletlenszerű elemek/események kiküszöbölésére a verseny és az értékelés során. A szervező felhívja a figyelmet a természetvédelem és a kulturált viselkedés szabályaira, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. Aki e szabályoknak nem felel meg, a versenyből előzetes figyelmeztetés után a Versenybíróság által kizárásra kerül.

m; Figyelemmel a verseny szellemiségére és szabályaira, arra kizárólag fedhetetlen múltú horgász nevezhet, akinek a neve nem merült fel, semmiféle hallal vagy halvédelemmel kapcsolatos bizonyított etikai vétség, szabálysértés vagy bűncselekmény során. A versenyzők a regisztráció során feddhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá (VSZ 1. sz. melléklet).

n; A szervező a maga által létrehozott szabályrendszernek, minden esetben érvényt szerez, annak betartatásának jogát fenntartja.

o; Minden bejelentett vagy a szervezők által tapasztalt szabálytalanság azonnal kivizsgálásra kerül és annak súlyosságától függően, akár kizáráshoz is vezethet.

p; A szervező kijelenti, hogy a verseny alatt minden észlelt jogsértés után feljelentést tesz, illetve fenntartja a jogot azonnali/utólagos kizárásra és az esetleges díj visszakövetelésére minden olyan esetben, amikor a VSZ szankciós előírásai nem kerülnek betartásra, illetve a fedhetetlenségre vonatkozó versenyzői nyilatkozat valótlannak bizonyul.

q; A verseny hivatalos nyelve az angol és a magyar. A versenyszabályzat  magyar, valamint angol nyelven készült el, de az esetleges fordításból adódó értelmezési eltérések esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó. A mellékletek és a VSZ közötti eltérés esetén a VSZ az irányadó. A VSZ esetleges későbbi módosításait és kiegészítéseit a szervező a jelen VSZ előírásainak megfelelően, azok elfogadásától számított 1 napon belül teszi közzé. Módosítás most közzétett 1.01 verzió szerint rögzített szöveg tartalmi átalakítása, kiegészítés a VSZ új elemekkel történő bővítése. A VSZ érdemben a verseny kezdő időpontját megelőző 8 napon belül már nem módosítható.

r; A verseny hivatalos fizetőeszköze (EUR)

s; Minden, a VSZ-ben és a versenyen meghatározott idő CET szerint értendő.

 

2; Időpontok:

Csónak ellenőrzés a Club Tihany Hotel parkjában.

(Cím: Club Tihany, 8237 Tihany, Rév út 3 – a továbbiakban versenyközpont)

2019.04.12-én 12-20 óráig

2019.04.13-án 08-16 óráig

Regisztráció a versenyközpontban:

2019.04.12.-én 12-20 óráig

2019.04.13-án 08-16 óráig

Gyülekező a versenyközpont vízpartján:

2019.04.13. 16:30 óra

Közös fotó:
2019.04.13-án 16:45

Zászlós felvonulás:
2019.04.13-án 17:00

Ünnepélyes megnyitó és sorsolás a versenyközpont konferenciatermében:
2019.04.13-án 18:00

Közös vacsora:

2019.04.13-án 20:00

Táborhelyek elfoglalása:
2019.04.14-én 07:00-tól

Verseny kezdete:
2019.04.14-én 12:00

Verseny vége:
2019.04.20-án 8:00

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó a versenyközpont konferenciatermében:
2019.04.20-án 14:00

 

 

3; Nevezés

A versenyszabályzat változásain felül az IBCC szervezői szeretnék a 2019-es verseny nemzetközi jellegét megtartani ezért nemzetenként korlátozott csapatos kvótát állapítanak meg.

Egy csapat nemzetköziségének kiválasztásakor alapfeltétel, hogy a csapattagok közül legalább az egyik az adott nemzet állampolgárságával rendelkezzen. Ezt a kvótarendszert 2018. november 30-án a vezetőség a jelentkezés függvényében feloldhatja.

a; A versenyre kizárólag írásban, az alábbi elérhetőségeken lehet nevezni: a www.ibcc.hu oldalon található online regisztrációs lap használatával.

b; A nevezés beérkezésének visszaigazolásáról, az esetleges hiánypótlásról, illetve elfogadás esetén a regisztrációs szám kiadásától a szervező a megadott címre küld értesítést, mely tartalmazza a regisztrációhoz szükséges regisztrációs díj számláját.

c; Az érvényes regisztráció alapfeltétele a nevezés során, a regisztrációt követően  az 1200 EUR részvételi díj 5 munkanapon belüli befizetése.

d;

I. 2018.08.01-től 08.15-ig a 2018-as évi díjazott csapatok elsőbbséggel regisztrálhatnak, 08.15-ig történő teljes összegű (1200EUR) befizetéssel kerülhetnek be!

II. 2018.08.15-től 08.31-ig a 2018-as évben indult csapatok elsőbbséggel regisztrálhatnak, 08.31-ig történő teljes összegű (1200EUR) befizetéssel kerülhetnek be!

Figyelem, ez az elsőbbség kizárólag a 2018. évi, IV. IBCC-n történt csapatfelállással lehetséges!

III. 2018.09.01-től Mindenki számára nyitott a regisztráció, a különböző országok megadott kvótájáig!

IV. 2018.12.01-én az IBCC versenybizottság a kvóta limiteket feloldhatja, így a várólistára került csapatoknak is lehetőségük nyílik az indulásra.

 

e; A nevezések elbírálása és elfogadásuk, vagy elutasításuk visszaigazolása folyamatosan történik meg. A szervező tartalékcsapatot is kijelölhet, akikkel a feltételekre és a rendelkezésre állási (későbbi versenyzési) kedvezményekre vonatkozóan külön megállapodásra kerül sor.

f; A nevezés elbírálását a szervező nem köteles indokolni.

g; A verseny teljes részvételi díja (a továbbiakban: díj) 1.200 EUR/csapat

h; A díj tartalmazza a teljes csapatra vonatkozóan:

– a pályabérleti, horgászati és kiegészítő szolgáltatások díját,

– a parkolási és sátorozási díjakat, a kommunális költségeket,

– a verseny időszakára szóló balatoni területi jegyet

– a szervezés és a lebonyolítás költségeit

– a kötelező balesetbiztosítást,

– a VSZ-ben meghatározott étkezéseket, valamint

–  a trófeák költségeihez és a díjalaphoz történő hozzájárulást.

 

4; Regisztráció

a; Helye a versenyközpont Wimbledon terem fogadócsarnoka.

b; A regisztrációt megkezdeni csak minden szükséges dokumentum birtokában lehetséges, a folyamatot a teljesen kitöltött regisztrációs lap aláírása zárja.

c; Valamennyi versenyzőnek át kell adni, illetve be kell mutatni az alábbi okmányokat és dokumentumokat a versenyszervező részére, melyek hiányában a versenyen történő részvétel nem lehetséges:

– Útlevél/jogosítvány/személyigazolvány(fényképes igazolvány).

– A magyar állami és a balatoni területi horgászjegy kiadásához szükséges, állampolgárság szerinti horgászati alapokmány.

d; A regisztrációs lapot minden versenyzőnek alá kell írnia.

e; A regisztrációs eljárás keretében a versenyzők aláírásukkal elismerik, hogy a versenyszabályzatot megismerték, elfogadják; egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybíróság pártatlan döntéseinek. A „VSZ elfogadási nyilatkozat” a VSZ 2. sz. mellékletét képezi.

f; Minden résztvevő karszalagot kap, melyet a verseny teljes időtartama alatt viselnie kell.

g; A szervezők minden csapat rendelkezésére bocsátanak egy  vízálló biztonsági kártyát, mely a versenyzők számára minden szükséges információt, elérhetőséget tartalmaz.

h; A regisztráció során a csapat valamely tagja kihúzza a húzási sorrend számát.

i; Amely csapat a regisztrációt lekési, vagy annak lezárását követően érkezik, a versenyen nem vehet részt, a befizetett nevezési díjat elveszíti.

 

5; Versenybíróság

a; A szervező a verseny VSZ előírásai szerinti sikeres lebonyolítása érdekében Versenybíróságot hoz létre. A Versenybíróság elnöke főbíróként a versenyszervezési igazgató, tagjai a főbíró helyettese, a mérlegelő versenybírók közül 2 fő, valamint a versenyzők köréből felkért 4 fő. A Versenybíróság döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a főbíró dönt. A „Versenybírósági és mérlegelő versenybírói névjegyzék” a VSZ 3. sz. mellékletét képezi.

b; A Versenybíróságon kívül a verseny hivatalos stábjához tartoznak a további mérlegelő versenybírók, a szektorbírók, valamint a technikai- és adminisztratív személyzet. Közvetlen utasítási joga a versenyzők felé a főbírónak, helyettesének és a mérlegelő versenybíróknak van. A szektorbíróknak, a Versenybíróság további tagjainak és a stáb egyéb hivatalos tagjainak pedig a VSZ betartásának és betartatásának tárgyában jelzési kötelezettsége van a főbíró, vagy távollétében kijelölt helyettese felé.

 

6; Helyek sorsolása

a; A csapatok rajthelyeinek kisorsolása első körben a sorsolási sorrend kihúzásával történik a csapat kijelölt tagja által a regisztrációnál. A sorsolásra kijelölt személy tehát egy számot húz ki, amely konkrét helyválasztási sorsolás sorrendjét határozza meg (pl. a 4. számot kihúzó csapat negyedikként húzhat rajthelyet).

b; A második körben a konkrét helysorsolásra a helyszíni „Versenytérkép” előtt úgy kerül sor, hogy a sorsolásra kijelölt személy egy, a konkrét rajthelyet tartalmazó számot húz ki. Ezt a versenytérkép alapján azonosíthatja. Ha nem érkezik meg minden csapat, akkor a kisorsolásra kerülő helyek a Versenybíróság döntésének megfelelően módosulnak. A továbbiakban a számítógépes feldolgozás tablóinál a csapatok azonosítása a rajthelyek feltüntetett kódjai, illetve a helyi azonosítás pedig a „Versenytérkép” alapján történik.

c; A kisorsolt horgászhelyeket elfoglalni 2019.04.14. 7:00 előtt TILOS!

d; A kihúzott helyek visszadobására nincsen lehetőség.

e; Az adott versenyre vonatkozó szektor- és pályabeosztást, a kihelyezett bójákat, valamint a főbb információkat tartalmazó „Hivatalos versenytérkép” a verseny weboldaláról letölthető. E versenytérkép a VSZ 4. sz. melléklete, melynek előzetes közzétételére legkésőbb 2019. március 15-ig sor kerül.

 

7; Csapat

a; Egy csapat minimum 2, maximum 3 teljes értékű tagból áll.

b; Nevezni kizárólag 18. életévét betöltött személynek lehet.

 

8; Felszerelés

a; Egy csapat 4 bottal horgászhat, botonként 1-1 egyágú horoggal.

b; Csapatonként 2 csónak használata megengedett.

c; Halradar használata engedélyezett.

d; Minden csapatnak kötelessége minimum tíz  darab, minimum 80*120 cm-es pontyzsákkal, vagy lebegő mérlegelővel rendelkeznie, melyben a halat biztonságosan le tudja tárolni a mérlegelésig. Pontyzsákot a szervező nem biztosít. A kifogás idejétől a mérlegelésig a felelősség a halak épségére vonatkozóan a versenyzőket terheli! A kifogott halakat, pontyzsákban a parthoz kikötni szigorúan TILOS!

e; A verseny teljes időtartama alatt kiegészítő és szintén jogvesztő feltétel még az itt előírt kiegészítő eszközök bemutatása, majd rendeltetésszerű, folyamatos használata. A legalább 2 db nagyméretű merítőszák (minimum 90x90x70 cm, 1×1 cm alatti szövésű) mellett 5 kg/db alatti halméretig 60x60x50 cm feletti, keretes, ám szintén az itt előírt sűrű szövésű merítőszák használata is engedélyezett. Az előírás szerinti 2 db, minimum 60×100 cm-es belméretű pontymatrac esetében a használat már az 5 kg feletti hal megszákolásakor, annak vízből történő kiemelésekor, biztonsági alátétként is szükséges! A pontymatrac használata a csónakokban is kötelező, továbbá minden halnál kötelező – lehetőleg színtelen – seb-fertőtlenítő fotózás utáni használata is.

A halvédelmi eszközök, nem illetve nem rendeltetésszerű használata miatt, a büntetési szankciók lépnek életbe! (első esetben sárga lap!)

f; A mérlegelő állvány minden csapatnak kötelező kiegészítő eszköz!

 

9; Csónak és vízi rendészeti szabályok

a; A versenyzők biztonsága érdekében a szervezők a weboldalon, vagy a VSZ-ben nyilvánosságra hozott műszaki követelmény és felszerelési lista alapján ellenőrzik a versenyzők által használni kívánt csónakok és azok tartozékainak meglétét, állapotát.

b; A csónakoknak meg kell felelniük a hatályos magyar jogszabályoknak és az előírt feltételeknek. Ezek a feltételek feltüntetésre kerülnek a weboldalon.

c; A versenyen csak és kizárólag a regisztráció során ellenőrzött és megfelelő minősítést elnyert csónak használható.

d; Amennyiben a szervezők hiányosságokat találnak a csónak felszerelésében az ellenőrzést megszakítják.

e; A versenybírók az ellenőrzést követően kiállítanak egy okmányt, mely tanúsítja a csónak és tartozékai meglétét, azok megfelelő állapotát.

f; A szervezők által ellenőrzött csónakokat egy egyedi azonosító jelzéssel ellátott plombával látják el, amelyet a verseny befejezéséig tilos eltávolítani.

g; A szervezők verseny kezdete előtt és annak időtartama alatt bármikor szúrópróbaszerűen újra ellenőrizhetik a csónakokat és az ekkor feltárt hiányosságok szintén azonnali kizárást vonhatnak maguk után.

h; Csónak ellenőrzés a versenyközpont mögötti felvonulási területen:

2019.04.12. Péntek 12:00-20:00

2019.04.13. Szombat 08:00-16:00

i; A csónak nem lehet hosszabb, mint 5 méter.

j; Felfújható gumicsónak használata engedélyezett.

k; A versenyen kizárólag elektromos motor használható.

l; A csónak maximális sebessége 15 km/h lehet.

m; Kötelező felszerelések minden használatban lévő csónakban:

– két evező,

– két mentőmellény, melyen világító rúd és síp található,

– horgony, mely minimum 5 kg súlyú,

– 10 méteres kötél, melynek vontatószemmel kell rendelkeznie,

– ködkürt.

n; Mentőmellény használata a verseny teljes időtartama alatt a csónakban kötelező. Ennek elmulasztása első esetben figyelmeztetést (sárga lap), második esetben kizárást (piros lap) eredményez !

o; A csónak vízre helyezése a verseny megkezdése előtt szigorúan tilos, e szabály megszegése azonnali kizárást von maga után.

p; A csónakot a parton megfelelően és biztonságosan rögzíteni kell.

q; A csónakban aludni szigorúan tilos!

r; A verseny időtartama alatt csapatonként egyidejűleg 2 csónak lehet vízen, viszont minden esetben 1 főnek a parton kell lennie!

s; Csónak cserét megelőzően a versenybírót értesíteni kell.

t; A Balatonon érvényben lévő viharjelzésre érvényes szabályokat kötelező betartani. A viharjelzésre vonatkozó szabályok a verseny honlapján megtalálhatóak. Az aktuális viharjelzés: http://www.met.hu/idojaras/balaton/viharjelzes/

u; A tóban fürdőzni a verseny teljes időtartama alatt szigorúan tilos és figyelmeztetést (sárga lap) követően kizárást (piros lap) von maga után.

v Másodfokú viharjelzés alatt a parthoz rögzített (kikötött) csónakban tartózkodni szigorúan tilos!

 

10;  Egyéb hivatalos versenyszabályok

a; A verseny hivatalos kezdete, melynek tervezett ideje 2019.04.14. 12:00.

b; A verseny hivatalos vége, amelynek ideje 2019.04.20. 08:00.

c; A verseny során tilos a vizet nagy erejű reflektorokkal tartósan megvilágítani, a többi horgászt fény- és laser eszközökkel zavarni. Keresőlámpa, kisebb reflektor csak a legszükségesebb esetekben (dobás, szákolás), célhoz kötötten alkalmazható. A horgászhely és azon belül a bedobott szerelékek jól látható, folyamatos éjszakai megvilágítása kötelező. A versenyzők fejlámpa-használata folyamatosan engedélyezett.

d; Csalizni és etetni – élőcsali kivételével – minden, nem környezetkárosító anyaggal lehetséges.

e; Egyidejűleg 4 botot lehet használni, de további felszerelt tartalékbotok tartása lehetséges, arra az esetre, ha valamelyik aktív bot sérülne.

f; Amennyiben a versenybíró észleli, hogy a 4 megengedett boton kívül további bot is felhasználásra került, akkor az érintett csapatot a Versenybíróság azonnal kizárja a versenyből.

g; A halak fárasztása a lehetőségekhez képest a szomszédos csapatok zavarása nélkül történjen. Ismételt, a szomszéd csapat által nem engedélyezett szektorátlépésnél a figyelmeztetés (sárga lap) után kizárás (piros lap) következik.

h; A verseny vége előtt megakasztott hal beleszámít az eredménybe, amennyiben az 60 percen belül megszákolásra kerül.

 

11; Horgászati szabályok

a; A kijelölt versenyterületen a verseny időtartama alatt kizárólag a versenyzők, a szervezők és a szervezők által akkreditált személyek tartózkodhatnak.

b; Abban az esetben, ha a behúzás során az egymás szomszédságában lévő csapatok megsértik a szomszéd csapat területét, akkor a versenybírót kell felkérniük az adott helyzet rendezésére, melynek során a döntése mindkét fél számára kötelező.

c; A kijelölt verseny területet a csapatból egyidejűleg egy fő hagyhatja el.

d; A kijelölt táborhelyen minden esetben egy főnek ott kell tartózkodnia!

e; A horgászhelyen bója elhelyezése lehetséges, maximum 4 db/ csapat, de azok eltávolítása a verseny végén kötelező.

f; A szomszéd csapat bójájától 25 méteres körzeten belül nem lehetséges saját bója elhelyezése, valamint a szomszéd csapat bójájára való ráhúzás sem.

g; A világító bója használata engedélyezett, azonban zöld jelzőfény használata nem megengedett.

h; A maximális behúzási távolság az északi parton 350 méter, a déli parton Keszthelytől kiindulóan 450 méter lehet, melyet a szervező által elhelyezett bóják jelölnek.

i; A 350-450 méteres bója vonalától kifelé tartózkodni, etetni, radarozni és a csónakból dobni szigorúan tilos. A szabály megszegője első esetben figyelmeztetésben (sárga lap) részesül, következő esetben kizárásra (piros lap) kerül.

j; Halfárasztáskor a versenyző a szektorát elhagyhatja, és a bójáján túlléphet.

k; Amennyiben a szomszédos versenyzők határvitáikat nem tudják eldönteni, akkor a Versenybíróság által megbízott versenybíró jelöl ki és írásban rögzít egy képzeletbeli határt, mely nem átléphető egyik fél részéről sem.

l; Minden határvitát illetően a versenybíró döntése mindenkire nézve kötelező erővel bír.

m; Etetőhajó használata a verseny időtartama alatt szigorúan tilos!

n; Másodfokú viharjelzés alatt a vízbe gázolás, kizárólag mentőmellényben, maximum 1 méteres mélységig és a parttól számított maximum 50 méterig saját felelősségre engedélyezett, kizárólag a már megakasztott hal fárasztására, szákolására, illetve letárolására!

o; Másodfokú viharjelzésben a vízbe gázolva dobni, az n; pontban meghatározottan túli horgászati tevékenységet végezni, etetni szigorúan tilos.

 

12; A verseny területének helyi szabályai

a; A kihúzott terület elfoglalását követően a csapatok kötelesek a hely megfelelő tisztán tartásáról és a környezet védelméről gondoskodni, majd a helyet olyan állapotban elhagyni, mint ahogyan azt elfoglalták.

b; A táborhelyen tüzet rakni szigorúan tilos, kivéve az arra hatóságilag kijelölt helyeken. Kemping gáz használata engedélyezett.

c; Táborozni kizárólag a szervező általa az arra kijelölt helyen lehetséges, s a sátrak elhelyezését illetően minden esetben a versenybíró utasításait kötelező betartani!

d; A csapatok gépjárművei kizárólag a be-, illetve kipakolás ideje alatt mozoghatnak a verseny területén a verseny biztonsága és a szabálytalanságok lehetőségének elkerülése érdekében.

e; Az autóikat tárolni kizárólag a kijelölt parkolóhelyen lehetséges, azzal a verseny ideje alatt a versenypályán nem mozoghatnak.

f; A versenyzőknek lezárt műanyag zsákban kell gondoskodniuk a szemét összegyűjtéséről, melyet a szervezők a verseny befejezését követően elszállítanak.

g; A versenyzők kötelesek betartani a szervező utasításait a verseny teljes ideje alatt, a horgászhelyek nagyságának kijelölésében (mely maximum 10 x 5 m / csapat), azok megközelítésében!

 

13; Mérlegelési szabályok

a; A verseny ideje alatt a szervezők folyamatos mérlegelést biztosítanak napkeltétől-napnyugtáig, illetve rendkívüli éjszakai mérlegelés kérhető, ha az 10 db kötelező pontyzsák megtelik!

b; A versenyzők kötelesek a teljes mérlegelési és fotózási, adatfelvételi folyamatban való aktív közreműködésre, ugyanakkor a mérlegelést indokolt esetben a fárasztás, majd a szákolás időtartamára fel lehet függeszteni.

c; A versenyző kötelessége minden kifogott és értékelhető hal jelentése a területileg illetékes versenybíró felé SMS-ben a „Fish” szó és a szektor nevének elküldésével. Pl.: Fish C2.

d; Kifogástól a mérlegelésig a halat – a VSZ szerint meghatározott minőségű – pontyzsákban kell tárolni, megfelelő (minimum 1 m) vízmélységben. Pontyzsákokban tárolt halat a parthoz kikötni szigorúan tilos (első esetben a figyelmeztetés sárga lap)!

e; A mérlegelés kizárólag a versenybíró, a szervező által rendelkezésre bocsátott és a csapatoknak bemutatott eszközzel végezheti, ellenkező esetben az nem számítható be az eredménybe.

f; A mérlegelésnél jelen kell lennie az adott csapat egy tagjának, a versenybírónak és további egy, a szervező által akkreditált személynek.

g; A mérlegelésről készült dokumentációt (fogás időpontja, versenyző neve, kifogott hal súlya), a csapat egyik tagjának is aláírásával hitelesítenie kell.

h; A versenyzők felelőssége ellenőrizni a feltüntetett adatok helyességét.

i; A mérés hivatalos dokumentálását követően fénykép készül minden kifogott halról úgy, hogy az egyik versenyző kezében tartja a halat, míg a másik mellette a szektortáblát, rajta a feltüntetett szükséges adatokkal.

j; A mérlegelés során elsőbbséget élvez a versenybíró által a verseny dokumentálása céljából készített fotó, majd ezt követően kerülhet sor privát felhasználású fényképek készítésére, de a halat a versenybíró jelenlétében a fotózás után haladéktalanul vissza kell engedni.

k; A dokumentációt módosítani csak versenybírói ellenjegyzéssel lehet.

l; Amennyiben eltérés tapasztalható a versenyzőnél és a bírónál található mérlegelési lapok között, úgy a bírónál lévő mérlegelési lap bejegyzése érvényes.

m; Mérlegelést követően a versenybíró a beszerzett dokumentációt és fényképeket továbbítja a szervezési központba, ahol rögzítésre kerülnek ezek az adatok.

n; Minden körülmények között a legfontosabb a hal biztonsága, ezért körültekintően kell a fotózást és a visszaengedést is intézni.

o; A mérlegelést követően, a versenybíró jelenlétébe, haladéktalanul és kíméletesen vissza kell engedni a halat.

p; A 15 kg feletti méretű, a verseny állása szerint a legnagyobb hal díjára még esélyes hal esetében egymás után két mérés kötelező, de esetleges eltérés esetén a nagyobb tömeget mutató mérlegelés eredménye kerül regisztrálásra.

 

14; Értékelés

a; A versenyben kizárólag csak az a ponty számít, amelynek súlya eléri vagy meghaladja az 5 kg-ot.

b; A verseny abszolút győztese, a súlyra legtöbb értékelhető halat kifogó csapat. Holtverseny esetén a nagyobb fogott hal a döntő, ha ez is azonos, akkor a fogott halak nagyobb átlagsúlya. A további helyezések megállapítása is a megszerzett pontok száma szerint történik, de ha a kijelölt szektorok legtöbb pontot elérő csapatai nincsenek az abszolút első három helyezett között, akkor különdíjban (szektorgyőztes díja) részesülnek.

c; A verseny időtartama alatt a folyamatos és objektív tájékoztatás a www.ibcc.hu weblapon megtalálható. E tabló a térkép és a rajtlista segítségével beazonosíthatóan tartalmazza a csapatok teljesítményeit, minden eredményközlésnél az összsúlyon kívül figyelemmel a halfajok beazonosítására, a darabszámra és az átlagsúlyra is. Itt nyílik lehetőség a csapatok saját eredményeinek ismételt összevetésére is a náluk maradó értékelőlapon feltüntetett fogásokkal.

d; A hivatalos végeredmény 2019.04.20 napján (szombat) a 14:00-kor kezdődő ünnepélyes díjkiosztón kerül kihirdetésre.

e; Óvást benyújtani a hivatalos, weblapon történt részeredmény-közlések tekintetében a kiközlést követő 12 órán belül, a végeredmény tekintetében legkésőbb 2019.04.20 12:00-ig lehetséges!

15; A díjazás szabályai

a; A versenyen belül 2 külön értékelés történik, így az összfogás díjazása mellett az 5 legnagyobb hal összsúlya is külön díjazva lesz.

b; A verseny 5 hal összsúly-versenyének a díjazása:
1. hely: 20.000 EUR
2. hely: 10.000 EUR
3. hely: 5.000 EUR

c; A versenyen az 5 kg–nál nagyobb kifogott összes hal súlyának a díjazása:
1. hely: 30.000 EUR
2. hely: 15.000 EUR
3. hely: 7.500 EUR
4. hely: 4.000 EUR
5. hely: 2.000 EUR

d; A verseny legnagyobb halának díja: 10.000 EUR

e; További díjazás a szektoron belül:
1. hely: 1.200 EUR + 500 EUR értékű ajándékutalvány
2. hely: 600 EUR + 500 EUR értékű ajándékutalvány
3. hely: 500 EUR értékű ajándékutalvány

f; Figyelem! Minden csapat maximum 1 díjat nyerhet, kivétel a legnagyobb hal díja!
Abban a nem várt helyzetben, ha egy szektorban nem történik a díjazás szempontjából értékelhető halfogás, akkor a szektor első három hely díja kisorsolásra kerül a szektorban lévő csapatok között.

g; A nyeremények adózásáról a nyertesek gondoskodnak.

16; Óvás:

a; Óvásnak minősül a VSZ előírásaival ellentétes versenyzői tevékenység bejelentése. Óvást csak írásban; a fogások esetében a 14; e; pont szerint lehet benyújtani. Az ezt követő óvások indokolás nélkül elutasításra kerülnek.

b; A verseny megkezdése után a VSZ értelmezésére nincs lehetőség, a szervezők ezt az elvi lehetőséget a regisztráció folyamán biztosítják.

c; Ha a versenyző szabálytalanságot észlel és azt óvásként bejelenti (a bizonyításhoz előny, ha dokumentálni tudja fényképpel vagy videofelvétellel), akkor az ügy 12 órán belül kivizsgálásra és legkésőbb 2019.04.20. 13:00-ig lezárásra kerül.

d; Az óvás adminisztrációs költsége alkalmanként és bejelentett esetenként 100 EUR.

e; A Versenybíróság által indokoltnak minősített óvás költsége visszajár, indokolatlan óvás esetén a befizetett összeg nem jár vissza.

 

17; Vis Maior

a; A verseny előre nem tervezhető okokból (vis maior) történő meghiúsulása esetén a befizetett összeg visszajár, s azt a szervező 30 napon belül visszautalja a megadott bankszámla számra. Ezen okon túl a már befizetett nevezési díj a csapatok tetszőleges okból történő visszalépése esetén sem jár vissza!

b; A VSZ alkalmazása szempontjából vis maior esetnek minősül a versenyzők részéről különösen a nem várt és orvosilag igazolt betegség, a rendőrség által igazolt baleset, vagy az erre kötelező hatóság által igazolt, időben nem módosítható előírt megjelenés; a fő szervező részéről különösen a nem megfelelő vízállás, továbbá külső szennyezés esetén a vízminőség hatóságilag minősített hirtelen romlása.

c; Amennyiben a fő szervezőt érintő vis maior esemény már a verseny közben, a versenyidő 50%-nak letelte előtt keletkezik be, akkor a verseny eddigi eredményei törlődnek és a változatlan mezőny a következő versenyidőszakban a versenyt változatlan helykiosztás mellett újra megkezdi (a verseny felfüggesztése). Ha a versenyidő több, mint 50 %-a az eseményig már eltelt, akkor a lezárásig elért eredmények alapján történik meg az eredményhirdetés (a verseny megszakítása). A meghiúsulás kimondása, a felfüggesztés és a megszakítás elrendelése a főbíró kizárólagos joga és felelőssége.

 

18; Kizárási szabályok

a; A kizárással valamennyi esetben az addig elért eredmény is törlődik, valamint a horgászat sem folyhat tovább a kizárt csapatnál!

b; Szándékos cselekménnyel közvetlenül-, illetve közvetve összefüggő halpusztulás, vagy halcsonkítás, továbbá a hal megjelölése azonnali kizárást von maga után.

c; Azonnali kizárással jár a csapatban nem regisztrált személy csónakban tartózkodása.

d; Figyelmeztetés utáni kizárással jár a csónak nem megfelelő használata, mentőmellény hiánya, valamint a másodfokú viharjelzés ideje alatti mentőmellény nélküli vízbe gázolás! (sárga lap:8 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés).

e; Azonnali kizárással jár a másodfokú viharjelzés ideje alatt történő csónakhasználat (kivétel, ha a másodfokú viharjelzés a vízen éri a versenyzőt, ebben az esetben azonnal partra kell érkezni).

f; Figyelmeztetés utáni kizárással jár, amennyiben a verseny ideje alatt a versenybírók megállapítják, hogy a csónak nem felel meg a biztonsági előírásoknak (sárga lap: 8 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés).

g; Bármilyen VSZ szerinti, illetve egyéb hal- vagy környezetvédelmi szabályszegés esetén a figyelmeztetés utáni ismétlés vagy egyéb szabálytalanság (sárga lap: 8 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés).

h; Azonnali kizárással és rendőrségi feljelentéssel jár bármilyen a versenybírók vagy segítőik felé irányuló vesztegetési kísérlet.

i; Azonnali kizárással és rendőrségi feljelentéssel jár, amennyiben a csapat nem az általa fogott halat kívánja beleszámíttatni az eredménybe.

j; Többszöri figyelmeztetésben részesített rendbontás, mértéktelen alkoholfogyasztás, nem sportemberhez méltó magatartási szabályok súlyos megszegése miatt (sárga lap: 8 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés).

k; Bármilyen külső segítség igénybevétele azonnali kizárást von maga után.

l; A nem horoggal fogott hal azonnal kizárást von maga után.

m; A 350 illetve 450 méteres bója vonalától kifelé tartózkodni, etetni, radarozni és a csónakból dobni szigorúan tilos. A szabályt megszegő csapat első esetben figyelmeztetésben részesül, (sárga lap: 8 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés), majd a  következő esetben kizárásra kerül.

n; Az éjszakai csónakhasználatnál a sötétben közlekedő csónakok megvilágítása (fejlámpával, vagy navigációs fénnyel) kötelező! Ezen szabály elmulasztása figyelmeztetést (sárga lap: 8 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés) von maga után!

o; Másodfokú viharjelzés alatt a parthoz rögzített (kikötött) csónakban tartózkodni szigorúan tilos! (azonnali kizárást von maga után)

p; Tilos a kifogott hal nem megfelelő tárolása, illetve a nem sportszerű hallal való bánásmód tanúsítása. A szabályt megszegő csapat első esetben figyelmeztetésben részesül (sárga lap: 8 órás, minden horgászati tevékenységet felfüggesztő büntetés), majd a következő esetben kizárásra kerül.

 

19; Felelősség

a; A szervezők a verseny időtartama alatt elszenvedett kárért, balesetért felelősséget nem vállalnak, minden egyes felszerelés (csónak, stb) használata kizárólag saját felelősségre történik. Baleset, illetve káresemény bekövetkezésekor a regisztráció során kötelezően kötött baleset- és felelősségbiztosítás szerződési feltételei az irányadóak.

b; A versenyző a regisztrációs lap aláírásával tudomásul veszi a kockázatokat és elismeri, hogy a szabályrendszer be nem tartásából eredő felelősség nem terheli a szervezőt.

 

20; Marketing és média

a; Az IBCC a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) országos versenynaptárában szereplő, kiemelt nemzetközi verseny.

b; A csapatok kötelesek a szervező által akkreditált média munkáját segíteni, riportot adni, fotó és filmfelvétel lehetőségét biztosítani.

c; A versenyzők a regisztrációs lap aláírásával tudomásul veszik, hogy róluk videofelvétel vagy fotó készülhet, amelyek szabadon megjelenhetnek a médiában.

d; Saját felvételek hivatalos megjelenítése a szervező írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

e; A versenyen készült felvételeket a verseny szervezőjének kérésére a versenyzők kötelesek eltávolítani a médiafelületekről.

f; Jelen Versenyszabályzat elkészítése az EPBC szabályrendszerének felhasználásával, az EPBC VSZ 98. pont szerinti engedély birtokában, továbbá a Magyar országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) és a Balaton halgazdálkodási hasznosítójának (BHN. Zrt.) jóváhagyásával történt meg.

h; A jelen versenyszabályzatot (1.1 verzió, kelt 2018.08.06) a szervezők nevében, IBCC főbíróként jóváhagyom és kiadom:

 

Csörgő Tamás
                    Jóváhagyta: Dr. Dérer István                         Szári Zsolt

Vezető Versenybíró              elnökhelyettes,  MOHOSZ                           vezérigazgató, BHN. Zrt.

Budapest, 2018. augusztus 10

 

 

 

You must be logged in to post a comment Login